56 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 334.788(438)
Book
In basket
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. Opracowanie zawiera także kilka wzorów dokumentów wpisujących się swoimi rozwiązaniami w system kontroli zarządczej ? wzory te mają na celu uszczelnienie systemu zarządzania jednostką sektora finansów publicznych w zadaniach dotyczących dochodzenia należności pieniężnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 352/353
Book
In basket
Na najnowszą historię polskich samorządów składa się wiele sukcesów i spektakularnych dokonań. Jednak czas biegnie szybko i rzeczywistość rodzi nowe wyzwania. Sprostanie im wymaga, jak nigdy dotąd, kreatywności oraz innowacyjności w zarządzaniu lokalnymi społecznościami i gospodarkami. Jak tworzyć proinnowacyjną kulturę w samorządzie? Jak określać priorytety gospodarcze na poziomie lokalnym? Jak wspierać innowacje społeczne w samorządzie? Poradnik omawia korzyści, jakie odnoszą i mogą odnieść polskie samorządy, jeśli postawią na innowacyjnych liderów samorządowych. Książka zawiera wiele inspiracji, narzędzi oraz dobrych praktyk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
Prawo finansów samorządowych / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Michał Bitner. - Stan prawny na 15 maja 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 224 strony : wykresy ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego. Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić: - podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu, - pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego, - klasyfikację dochodów, wydatków i dotacji, - koncepcję długu publicznego i źródła finansowania deficytu budżetowego, - kwestie związane z kontrolą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Książka stanowi kompendium wiedzy o funkcjonowaniu tzw. podsektora samorządowego w systemie finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.73:336.14(438)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
Kompendium wiedzy systematyzujące definicje, regulacje i wiedzę na temat rynku kapitałowego dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym opracowań dotyczących oceny czynników wpływających na rozwój JST przy wykorzystaniu emisji obligacji komunalnych na rynku Catalyst. W książce przedstawiono model emisji obligacji komunalnych jednostki samorządu terytorialnego na rynku Catalyst.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.14:352(438)
Book
In basket
(Spór o Koncepcje Samorządu Gospodarczego w Polsce (1918-1939) ; t. 1)
Samorząd gospodarczy w II Rzeczypospolitej Polskiej był zagadnieniem trudnym i wywoływał duże emocje. Wiele kłopotów nastręczała już sama kategoria „samorząd”, której nie udało się zdefiniować w sposób powszechnie uznawany. Było kilka nurtów refleksji o samym pojęciu i istocie samorządu. Trzy spośród nich zyskały szersze uznanie i miano teorii samorządu, tj. teoria naturalistyczna, państwowa i polityczna. W Polsce okresu międzywojennego popularnością cieszyła się refleksja o państwowym pochodzeniu samorządu. Stała się ona też osią dyskursu na temat samorządu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 334.788
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 6, stan prawny na 1 września 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 579 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
W podręczniku szczegółowo omówione zostały zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega. Dodatkowo w obecnym, szóstym wydaniu podręcznika uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej oraz ograniczeń antykorupcyjnych dotyczących funkcjonariuszy samorządowych. Szczegółowo omówiono także pozycję prawną miasta na prawach powiatu. Ponadto ukazano polski samorząd terytorialny na tle europejskim, zwracając uwagę na kwestię regionalizmu oraz zarządzania aglomeracjami. [https://www.profinfo.pl].
Spis treści: Wstęp ; Pojęcie i istota samorządu tertorialnego ; Kształt oraz funkjonowanie polskiej administracji terenowej ; Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach ; Struktura organizacyjna gminy ; Ustrój powiatu ; Miasto na prawach powiatu ; Struktura organizacyjna województwa samorządowego ; Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej ; Pracownicy samorządowi ; Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych ; Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego;Zadania samorządu terytorialnego ; Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego ; Dochody jednostek samorządu terytorialnego ' Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych ; Nadzór nad samorządem terytorialnych ; Zarządanie metropoliami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne / Andrzej K. Piasecki. - Wydanie I - 1 dodruk. - [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2020]. - 418, [1] strona. : il.ustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
Aktualna, interdyscyplinarna synteza poświęcona polskiemu samorządowi terytorialnemu i wspólnotom lokalnym Autor prezentuje proces tworzenia polskiego samorządu, jego umocowania ustrojowe i prawne, zasady funkcjonowania oraz obszary kompetencji, ukazując je w szerszym kontekście rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej. Charakteryzuje również polityczny oraz społeczno-gospodarczy rozwój wspólnot lokalnych, skupiając się na instytucjach i normach, które je konstytuują, a także na ludziach i zjawiskach, które tworzą empiryczny obraz Polski lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
Książka w wartościowy sposób wpisuje się w dyskusję na temat stanu i dalszego rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce w 25 lat po odrodzeniu tej instytucji i w kilkanaście lat po ukształtowaniu obecnego modelu władz lokalnych i regionalnych. Treści dotyczące koncepcji ustrojowej i praktyki polskiego samorządu terytorialnego zestawione zostały w tej publikacji z doświadczeniami w reformowaniu samorządu w innych państwach. Ukazano pojawiające się współcześnie nowe wyzwania dla samorządu terytorialnego. Ważny element pracy stanowi analiza wyborów samorządowych w 2014 r. Decentralizacja została przedstawiona jako wartość i zadanie. Książkę można polecić wszystkim, którzy interesują się dokonaniami polskiego samorządu terytorialnego i zastanawiają się równocześnie czy dające o sobie znać w tym obszarze napięcia i dysfunkcje powinny stanowić punkt wyjścia do korekt rozwiązań czy też do radykalnych zmian systemowych. Samorząd terytorialny w Polsce reforma czy kontynuacja?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
(Monografie Lex)
Tyt. i tekst również w jęz. ang. Local government in Poland and Prtugal : comparative legal analysis
W opracowaniu zawarto analizę polskiego i portugalskiego ustroju samorządu terytorialnego oraz porównanie tych dwóch systemów administracji publicznej. Wśród omawianych tematów znalazły się zagadnienia mogące stanowić przyczynek do wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej praktyki samorządu terytorialnego, takie jak: - konstytucyjne usytuowanie polskiego i portugalskiego samorządu terytorialnego w ustroju państwowym, - rola, znaczenie i zadania lokalnych oraz regionalnych jednostek samorządu terytorialnego, - pozycja prawna organów samorządowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 352/353
Book
In basket
Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej / Robert Gawłowski, Paweł Machalski, Krzysztof Makowski. - Warszawa : "CeDeWu", copyrright 2017. - 299, [1] strona : ilustracje, rysunki, wykresy ; 24 cm.
Autorzy opracowania od długiego czasu zajmują się w swojej pracy naukowej tematyką poruszaną w niniejszej pracy, o czym świadczy chociażby lektura zawartej w niej bibliografii. Co więcej, posiadają również niemałe doświadczenie z pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz członkostwa w organach samorządu gminnego”. – dr Michał Szewczyk
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/354
Book
In basket
(Securitas et Societas)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327.56/.57:355.02(438)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again