21 results
Book
In basket
Alergologia : kompendium / pod redakcją Rafała Pawliczaka. - Wydanie 2. uaktualnione. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018. - 356 stron : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 25 cm.
To nowoczesny podręcznik zawierający wszystkie podstawowe informacje dotyczące współczesnej alergologii. Publikacja ta może okazać się cenną pomocą dla lekarza rodzinnego, studenta medycyny, a także lekarza zdającego egzamin specjalizacyjny. Autorami 23 rozdziałów jest dwudziestu specjalistów, w większości znanych z zamiłowania do dydaktyki. Książka wyraźnie różni się od innych polskich podręczników ? charakteryzuje się zupełnie innym ujęciem niż większość publikacji na temat alergologii, stawiając na pierwszym miejscu kryterium jasnego przekazu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616-056
Book
In basket
(Biblioteka Lekarza Praktyka)
(Ważne Pytania i Odpowiedzi)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.248
Book
In basket
Atopowe zapalenie skóry. Poradnik lekarza praktyka to wartościowy, na wysokim poziomie naukowym i świetny dydaktycznie podręcznik, opracowany z myślą o przydatności w pracy zawodowej lekarzy - specjalistów różnych dyscyplin medycznych. Dużą zaletą monografii jest to, iż w większości omawianych problemów Autorzy umiejętnie uwzględniają także własne doświadczenia, które z pożytkiem dla przydatności opracowania konfrontują z obserwacjami innych autorów, wyciągając wiele interesujących wniosków, często o znaczeniu praktycznym. Monografia z pewnością wypełni niewątpliwą lukę w piśmiennictwie krajowym dotyczącym atopowego zapalenia skóry.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.5
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.89
Book
In basket
Książka zawiera najnowsze wiadomości dotyczące etiopatogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki oraz postępowania w poszczególnych typach cukrzycy. Podręcznik skierowany głównie do lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z zakresu endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pediatrów i lekarzy rodzinnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.37-008
Book
In basket
Recenzja monografii ; 1. Czym są "dopalacze"? ; 2. Epidemiologia zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi w Polsce ; 3. Charakterystyka toksykologiczna nowych substancji psychoaktywnych ; 4. Możliwości i ograniczenia diagnostyki laboratoryjnej zatruć nowymi środkami psychoaktywnymi ; 5. Leczenie ostrych zatruć "Dopalaczami" ; 6. Ostre i przewlekłe zaburzenia psychiatryczne związane z przyjmowaniem nowych substancji psychoaktywnych oraz zespół uzależnienia ; 7. Przypadki kliniczne ciężkich zatruć "Dopalaczami" ; 8. Zatrucia nowymi środkami psychoaktywnymi jako przyczyna zgonu ; 9. Prawo i "dopalacze".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 613.81/.84
Book
In basket
Książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją omawiającą metody i techniki fizjoterapeutyczne w leczeniu dysfunkcji ortopedycznych i urazowych stopy i stawu skokowo-goleniowego u dorosłych. Autorzy przybliżają czytelnikowi najnowsze metody diagnostyki i leczenia chirurgicznego patologii stopy i stawu skokowo-goleniowego, ale przede wszystkim systematyzują i pokazują możliwości fizjoterapeutyczne, stanowiące podstawę postępowania leczniczego lub będące przygotowaniem do leczenia operacyjnego tych okolic oraz jego uzupełnieniem. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praktykujących fizjoterapeutów. Będzie również przydatna w praktyce lekarzy ortopedów i traumatologów oraz może być wykorzystywana w toku nauki przez studentów fizjoterapii i medycyny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.7
Book
In basket
Laryngologia onkologiczna : diagnostyka, leczenie i rehabilitacja / redakcja naukowa Alina Morawiec-Sztandera. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. - XI, [1], 295, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
W publikacji omówione zostały zagadnienia terapii choroby nowotworowej narządów laryngologicznych, poza terapią chirurgiczną, z naciskiem na oszczędzające metody usuwania guzów za pomocą nowoczesnej aparatury i zabiegi rekonstrukcyjne. Dużo miejsca poświęcono dynamicznie rozwijającej się rehabilitacji onkologicznej, a także możliwościom fizjoterapii, takim jak: rehabilitacja głosu po całkowitym usunięciu krtani, rehabilitacja węchu i smaku, metody uelastyczniania blizn pooperacyjnych i wczesnego uruchamiania pacjenta oraz leczenie powikłań. Autorzy, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, skoncentrowali się na przekazaniu najważniejszych i najnowszych wiadomości, wynikających z bieżącej praktyki medycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.2
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616-002
Book
In basket
Celem książki jest przedstawienie niezwykle bogatej symptomatologii klinicznej napadów padaczkowych w każdej grupie wiekowej. Padaczkę diagnozuje się przede wszystkim na podstawie wywiadu i opisu napadu padaczkowego. Prawidłowo zebrany wywiad i umiejętność stawiania właściwych pytań często ma znaczący wpływ na prawidłowe postepowanie terapeutyczne. Ze względu na heterogenność choroby niezwykle ważna jest znajomość subtelnych objawów wskazujących na ryzyko wystąpienia napadu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.853
Book
In basket
POChP w codziennej praktyce klinicznej / Katarzyna Górska, Piotr Jankowski, Rafał Krenke. - Wydanie 1. - Warszawa : Medical Education Grupa Wydawnicza, 2018. - 177 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 22 cm.
(Biblioteka Lekarza Praktyka)
(Ważne Pytania i Odpowiedzi)
Opisana w książce choroba - Przewlekła obturacyjna choroba płuc - stanowi istotny problem nie tylko dla chorych i lekarzy, ale także dla całego systemu opieki zdrowotnej. Wynika to z faktu jej bardzo dużego rozpowszechnienia oraz poważnych konsekwencji dla chorych (ciężkie powikłania i wysoka śmiertelność). Na szczególne wyróżnienie zasługuje sposób ujęcia tematu. Zastosowana formuła pytań i odpowiedzi obejmuje cały rozległy obszar wiedzy dotyczącej POChP. Autorom udało się w sposób przejrzysty i przystępny przedstawić tak trudny temat. Lekarze znajdą w publikacji odpowiedzi na niemal wszystkie pytania, które mogą się nasuwać w związku ze sprawowaniem opieki medycznej nad pacjentami z POChP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.24
Book
In basket
Opis według okładki.
Nazwa tłumacza na stronie redakcyjnej.
Kompendium ukazuje najnowszy stan badań nad trądzikiem i jest polską edycją publikacji z serii Fast Facts, cieszącej się uznaniem w wielu krajach anglojęzycznych. Książka jest skierowana zarówno do specjalistów, jak i do wszystkich, którzy w swojej praktyce mogą spotykać się z tą chorobą. Spis treści: •Wstęp •Epidemiologia •Patofizjologia, etiologia i modyfikujące je czynniki •Diagnoza •Aspekty psychospołeczne •Leczenie miejscowe •Leczenie ogólne •Leczenie fizykalne trądziku i blizn •Ścieżka kliniczna postępowania w trądziku •Przyszłość terapii •Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.5
Book
In basket
Tłumacz ze strony redakcyjnej.
70% diagnoz lekarskich jest stawianych w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych. W większości przypadków nasza krew może co najwyżej wskazywać, co się w niej znajduje. Nie odsłania natomiast tego, co dzieje się w tkankach w organizmie czy poszczególnych organach. Dzięki tej książce poznasz wszystkie ważne parametry krwi, które mają ogromne znaczenie dla zdrowia, takie jak żelazo, poziom cukru, TSH, witaminy D, B12 itd. Będziesz wiedział o jakie dodatkowe badania krwi poprosić lekarza, aby diagnoza była prawidłowa. Staniesz się świadomym pacjentem i unikniesz przyjmowania zbędnych leków. Nie będziesz musiał już znosić zmęczenia, bólu czy pogorszonego nastroju. Odkryj przyczynę złego samopoczucia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616-07
Book
In basket
Udar mózgu : kompendium dla praktyka / redakcja naukowa Halina Sienkiewicz-Jarosz. - Wydanie I. - Warszawa : PZWL, 2020. - XV, [1], 279 stron : fotografie, ilustracje ; 24 cm.
(Choroby Mózgu)
Udar mózgu ? kompendium dla praktyka? to syntetyczne ujęcie najnowszej wiedzy dotyczącej epidemiologii, czynników ryzyka oraz metod prewencji pierwotnej i wtórnej udaru. Objawy kliniczne udaru zostały omówione w kontekście neuroanatomicznym. Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami diagnostyki i leczenia udarów przedstawiono dobór badań diagnostycznych oraz zasady organizacji opieki nad pacjentem, a także leczenie w okresie ostrym i przewlekłym. W publikacji omówiono również rzadkie przyczyny udaru i opiekę nad szczególnymi populacjami chorych (kobiety w ciąży, młodzi dorośli, osoby uzależnione od leków i alkoholu) oraz najczęstsze problemy psychospołeczne pacjentów. Opisy przypadków ilustrują zasady postępowania w praktyce. Udary mózgu stanowią obecnie jeden z głównych problemów zdrowotnych w Polsce w kontekście klinicznym, społecznym i ekonomicznym. Starzenie się społeczeństwa powoduje, że problem będzie się powiększał. Szacuje się, że w latach 2005-2025 liczba nowych przypadków udaru mózgu u mężczyzn może wzrosnąć o 37%, a u kobiet o około 38%. W udarze mózgu bardzo istotne jest szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia oraz profilaktyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.831-005
Book
In basket
W książce obok: • niezbędnych informacji z zakresu etiologii i patogenezy schorzeń, • uproszczonego opisu objawów oraz obrazu klinicznego, • podstawowych wiadomości na temat leczenia farmakologicznego, • opisu działań pozafarmakologicznych (np. psychoterapii), czytelnik znajdzie: • definicje, • omówienie zasad profilaktyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 613.81/.84
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia)
Sprawdzony podręcznik, dzięki któremu tysiące klinicystów i studentów zdobyły umiejętności niezbędne do badania niemowląt, dzieci i nastolatków z problemami psychicznymi o różnym charakterze. Objaśniając zarówno sztukę, jak i metodę naukową diagnozowania dziecka, książka ta łączy trafne porady dotyczące przeprowadzania wywiadu z ważnymi informacjami na temat różnorodnych zaburzeń psychicznych i behawioralnych. Opracowanie zostało dostosowane do klasyfikacji DSM-5 oraz ICD-10-CM - zawiera obowiązujące obecnie kody i terminologię. Dodatkowo wzbogacono je o opisy prototypów, zwięźle ukazujące istotę kryteriów DSM-5.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.89
Book
In basket
Lekarz POZ jest pierwszą osobą, do której zgłasza się pacjent ze swoimi dolegliwościami. Jego zadaniem jest rozpoznać chorobę i zastosować właściwe leczenie. Czasami konieczne jest określenie czy istniejące objawy mają swoje źródło w psychice pacjenta czy odwrotnie – są związane z jego stanem somatycznym. Zespół autorów pod kierunkiem prof. Marka Jaremy (byłego konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii) podjął się przygotowania cyklu publikacji, które będą wsparciem dla lekarza POZ w jego codziennej praktyce w takich sytuacjach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.85
Book
In basket
Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce / pod redakcją Katarzyny Mizi-Stec i Marii Trusz-Gluzy. - Wydanie 2. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. - 549 stron : ilustracje, fotografie, portrety, wykresy ; 26 cm.
Na książce także ISBN 1. wydania.
Zaburzenia rytmu serca to zaktualizowana i uzupełniona wersja książki wydanej w 2015 roku. Obecna edycja zawiera algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca. W szczegółowy sposób opisane są zasady diagnostyki i leczenia zgodne z najnowszymi wytycznymi American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) i Heart Rhythm Society (HRS) oraz European Heart Rhythm Association (EHRA) zatwierdzonymi przez Stowarzyszenie Rytmu Serca (HRS). Część praktyczną stanowią przykładowe opisy przypadków wraz z elektrokardiogramami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.12-008
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again