14 results
Book
In basket
Poziom i wzrost efektywności oraz sukces przedsiębiorstw zależą w coraz większym stopniu od rozwoju i wdrożenia nowoczesnych koncepcji zarządzania, spośród których szczególną rolę odgrywa współczesna logistyka. Ze względu na rangę zagadnienia Autor analizuje w książce kluczowe wątki poznawcze i pragmatyczne dotyczące problematyki efektywności logistyki w jej wymiarze systemowym, zarządczym i rynkowym. Podjęcie kompleksowych i pogłębionych badań nad wielowymiarową naturą i koncepcją efektywności zarówno z punktu widzenia oceny efektywności, jak i analizy czynników ją determinujących może się przyczynić do tworzenia i umocnienia naukowych fundamentów dla pogłębianych rozważań o współczesnej logistyce i jej wykorzystaniu w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
Kompendium wiedzy o logistyce / red. Elżbieta Gołembska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 321, [ 2] s. : rys. ; 21 cm.
(Kompendium Wiedzy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
Logistyczna obsługa klienta jest silnie powiązana z marketingiem i zarządzaniem strategicznym. Jej znaczenie wzrasta ze względu na: zmiany na rynkach międzynarodowych (globalizację rynku i produkcji), powodujące podwyższenie poziomu oferowanych usług dystrybucyjnych i zwiększające konkurencję miedzy firmami; zastosowanie określonej filozofii obsługi klienta i strategii wpływających na pozycję firmy na rynku; różnice między oferowanym poziomem obsługi a oczekiwaniami klientów; konieczność kosztownego monitoringu i systematycznej kontroli. Do konkurencyjnej oferty logistycznej nie dochodzi się od razu. Wymaga to ciągłego zdobywania wiedzy i doświadczenia oraz doskonalenia zdobytych umiejętności. Pomocna może się okazać "Logistyczna obsługa klienta" - pierwsza książka z tego zakresu na polskim rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 658.818
Book
In basket
Logistyka / Radosław Śliwka, Wojciech Rokicki, Tomasz Lus. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 151, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
(Casebook : studia przypadków prezentujące wybrane problemy z firm rozwiązane na podstawie rzeczywistych danych)
W publikacji szczegółowo opisano szereg studiów przypadków z przeprowadzonych wdrożeń i usprawnień, co pozwala Czytelnikom skorzystać ze sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Poradnik ma wielowymiarowy charakter. Przedstawia projekty wdrożone w przedsiębiorstwach o różnej wielkości: od małych firm do dużych korporacji oraz szeroki przekrój zagadnień, obejmujący całą logistykę: magazyny, produkcję, zarządzanie zapasami, transport itd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 658.6/.8
Book
In basket
Logistyka miasta / Jacek Szołtysek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 261 s. : il. ; 24 cm.
Książka obejmuje wiedzę z zakresu logistyki Miasta, która nabiera coraz większego znaczenia w związku z rozrastaniem się miast i intensyfikacją procesów urbanizacji. Autor przedstawił: procesy tworzenia się miast i ich rozwój; istotę, cele i zadania logistyki Miasta, problematykę kształtowania przepływu osób w miastach, poruszających się i pieszo, i różnymi środkami transportu; logistykę przepływów dóbr materialnych w miastach i jej wpływ na obsługę transportową dostawców i odbiorców tych dóbr; logistykę kształtowania przestrzeni miast (w tym warunki decydujące o jakości życia w mieście i dostosowania miasta do potrzeb różnych grup ludzi, np. seniorów, niepełnosprawnych); całościową koncepcję zarządzania logistycznego miastem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
Logistyka przyszłości to filozofia, która pozwala na lepsze, bardziej efektywne czy skuteczne zaprojektowanie działań mimo wzrastającego czynnika zmienności. Stąd też w niniejszej publikacji znalazły się różne obszary, które pokazują, w jaki sposób można wykorzystać logistykę - poczynając od dostaw gazu, przez nurt ekologiczny związany z recyklingiem, współpracę z głównymi dostawcami dla operatorów logistycznych, czyli przewoźnikami, aż do systemów IT, bez których rozwój logistyki byłby niemożliwy. W ostatnim rozdziale zaprezentowano wykorzystanie logistyki w projektach ekspedycyjnych (głównie wysokogórskich).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
Analiza przemian zachodzących w logistyce dotyczącej usług i najnowszych rozwiązań stosowanych w tej dziedzinie. Praca napisana fachowym językiem, dla studentów oraz praktyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 658.6/.8
Book
In basket
Projektowanie systemu logistycznego to zespół działań prowadzących do uzyskania spójnego i racjonalnego rozwiązania zadania logistycznego, akceptowalnego ze względu na nakłady, koszty i wydajność, a także jakość realizowanych usług. Ta unikatowa książka omawia metodykę kształtowania i projektowania systemów logistycznych różnej skali, tj. w ujęciu mikro, jak i makro. Zakres książki obejmuje nie tylko zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, ale również przykłady praktycznych zastosowań procedur projektowania wybranych elementów systemów logistycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
Book
In basket
(Biblioteka Nowoczesnego Menedżera)
Seria rekomendowana przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 656.07
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005.51
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again