47 results
Authority data
Nowy Targ (woj. małopolskie ; okręg) (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Gmina Nowy Targ ; Nowotarski, powiat ; Nowy Targ, gmina ; Powiat nowotarski
Authority data
Nowy Targ (woj. małopolskie ; okręg) - budownictwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Szlak Gotycki w Małopolsce (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści: Nasz Jubileusz: Marcin Jagła, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu - 25 lat działalności na rzecz upowszechniania kultury i dziejów Podhala, Spisza, Orawy i Pienin, s. 7 - 18, fot. Poezja: Wanda Szado - Kudasikowa, Moje Miasto, s. 19. Wanda Szado - Kudasikowa, Mówią Wieki, s. 20. Z Przeszłości Miasta: Jacek Szpytma, Obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem z kościoła pod wezwaniem św. Anny w Nowym Targu, s. 21 - 24, fot. Beata Kowalik, Mieszkańcy Nowego Targu w świetle ogłoszeń i reklam z autonomicznej prasy lokalnej z lat 1898 - 1918, s. 25 - 31, il. Adolf Szpytma, Elektrownia miejska w Nowym Targu, s. 32 - 59, rys., fot., tab. Z Przeszłości Regionu: Barbara Słuszkiewicz, Rabczańskie źródła solne i początki uzdrowiska, s. 60 - 67, fot. Tadeusz M. Trajdos, Rekatolizacja parafii w Krempachach i Nowej Białej w XVII stuleciu, s. 68 - 75, fot. Paweł Kluska, Struktura społeczna ludności i gospodarka wsi starostw nowotarskiego i czorsztyńskiego w XVIII wieku, s. 76 - 94, tab. Zofia Baranowska, O drewnianym spichlerzu w Zespole Zamkowym w Niedzicy, s. 95 - 99, fot. Noviforiana: Krzysztof Szymusiak - Nowakowski, Przyczynek do historii Starostwa Nowotarskiego na podstawie wybranego dokumentu z 1753 roku przechowywanego w Archiwum Państwowym w Krakowie, s. 100 - 111. Pamiętniki, Relacje, Wspomnienia: Marian Gotkiewicz, "Wspomnienia słowackie" fragmenty dotyczące wydarzeń z okresu akcji plebiscytowej i pierwszych lat niepodległości na przyłączonych kresach południowych, opracował i opatrzył wstępem Marek Gotkiewicz, s. 112 - 135, fot. Władysław Hajnos, Wspomnienie o Sylwestrze Leczykiewiczu - konspiratorze i działaczu społecznym na Podhalu, s. 136 - 141. Kazimierz Koszyca, Żołnierskie wspomnienia z walk Brygady Karpackiej pod Gazalą w Afryce - plutonowy podchorąży Mieczysław Borowicz, s. 142 - 144, fot. Biografie, Portrety: Zbigniew Rene, Trzy życiorysy: Kazimierz, Aleksander i Jan Ładosiowie, s. 145 - 155, fot. Miscellanea: Andrzej Kudasik, Dwa jubileusze 80 - lecie Związku Podhalan w Polsce (1919 - 1999) 70 - lecie Związku Podhalan w Ameryce Północnej (1929 - 1999), s. 156 - 167, fot. Wanda Szado - Kudasikowa, Złoty Jubileusz Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu, 168 - 170, fot. Kronika Nowotarska: Zofia Giełczyńska, Kronika nowotarska, Rok 1999, s. 171 - 199, fot. Lista Nieobecnych: Irena Łukaszka, Pominęli się, s. 200 - 201. Spis publikacji Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 202. Wykaz zasobów Archiwum Państwowego w Nowym Targu, s. 203.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści Od Redakcji s. 3. Marek St. Fryźlewicz - Jubileusz "Almanachu" s. 5. Marek St. Fryźlewicz - Kardynał z naszych stron s. 6. POEZJA Wanda Szado-Kudasikowa - Miastu s. 10. Teresa Brynkus - Pożegnanie Ojca Świętego s. 11. AKTUALIA Barbara Staszkiewicz - Dokument z gałki kościoła Św. Katarzyny w Nowym Targu s. 13. Jan Głąbiński - Ks. Andrzej Fryźlewicz - człowiek wielkiej pokory s. 23. Z PRZESZŁOŚCI MIASTA Adolf Szpytma - Młyny i tartak miejski w Nowym Targu s. 26. Beata Kowalik - Cholera w Nowym Targu - fakty i mity s. 47. Jagoda Jurkowska - Z dziejów jawnego i tajnego nauczania w Nowym Targu s. 57. Kinga Stopka, Janusz Stopka - Kuśnierstwo nowotarskie w latach 1945-1988 s. 73. Władysław J. Skalski - Nowotarskie kuśnierstwo w PRL s. 88. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU Beata Zalot - Jaskinia Obłazowa. Nie odkryta do końca s. 93. Krzysztof Karwowski - Zamek Pieniny - refugium księżnej Kingi s. 100. Zoltan Gyalókay - Szlaki handlowe na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego w wiekach XIV-XVI s. 114. Andrzej Skorupa - Feretrony w kościele w Łopusznej s. 124. NOVTFORIANA Andrzej Skorupa - O obrazach na parapecie chóru kościoła św. Katarzyny w Nowym Targu s. 128. Stanisław Apostoł - Towarzystwo Teatru i Chóru Ludowego w Nowym Targu (1909-1949) - we wspomnieniach dawnych chórzystów s. 134. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA Maciej Stanisław Zubek - Ostatni zajazd na Podhalu s. 140. Piotr Rayski-Pawlik - 50 lat Sekcji Operacyjnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Targu s. 153. Maria Giłka - Moje refleksje nad przemijaniem.Była taka ulica - Był taki dom - Była taka rodzina s. 156. Elżbieta Marszałek-Plewa - Mijają lata - zostają wspomnienia. Dom Harcerza i Dom Kultury Dzieci i Młodzieży w Nowym Targu - zasłużone placówki wychowania pozaszkolnego s. 167. BIOGRAFIE, PORTRETY Małgorzata Janik -Profesor Józef Rafacz 1890-1944 s. 177. Ewa Dworska - Skarby pamięci - wspomnienie o Annie Dworskiej s. 192. Ryszard M. Remiszewski - Zbiory bliskie sercu i duszy s. 200. Marek Jarmuła - Semperfidelis - zawsze wierny. Jan Starczowski bohater spod Tobruku i Monte Cassino s. 203. KRONIKA NOWOTARSKA Zofia Giełczyńska, Magdalena Węgrzyn - Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego. Rok 2005 s. 212. LISTA NIEOBECNYCH Irena Łukaszka - Pominęli się s. 304. RECENZJE Marian Kozielski - Kompendium dla nas i dla naszych potomnych s. 307. Krystyna Góźdź - Obywatele Honorowi s. 311. Tadeusz Trajdos - Z dziejów Krościenka nad Dunajcem s. 313. BIBLIOGRAFIA Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spiszą i Orawy za rok 1996 s. 316. Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spiszą i Orawy za rok 1997 s. 350.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Filia nr 1
Copies are only available in the library: sygn. 050+070 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści: Jan Paweł II w Ludźmierzu: Tadeusz Juchas, Mamo, mamo niebo się otwiera, s. 7 - 12, fot. kol. Krystyna Góźdź, Honorowe Obywatelstwo Miasta Nowego Targu dla Jana Pawła II, s. 13 - 14. Poezja: Wanda Szado - Kudasikowa, Podarunek, s. 15. Wanda Szado - Kudasikowa, Życie, s. 16. Z Przeszłości Miasta i Regionu: Stanisław Kuraś, Spisz a Polska - od średniowiecza do I rozbioru Polski, s. 17 - 26, rys. Stanisław Kostka Michalczuk, Ostatni właściciele zamku "Dunajec" w Niedzicy, s. 27 - 40, il. kol., fot. Adolf Szpytma, Tartak Miejski w Nowym Targu. Część I 1927 - 1939, s. 41 - 49, fot., rys. Barbara Słuszkiewicz, Początki Miejskich Zakładów Ceramicznych w Nowym Targu, s. 50 - 54, fot. Wacław Felczak, Służba kurierska w latach II wojny światowej. Wprowadzenie Mieczysław Mantyka, s. 55 - 62. Noviforiana: Antoni Nowak, Archiwalia Nowotarskie, s. 63 - 68, il. Pamiętniki, Relacje, Wspomnienia: Stanisław Jankowski, Pamiętniki. Wybór i opracowanie Krzysztof Szymusiak - Nowakowski, s. 69 - 86, fot. Biografie, Portrety: Marcin Jagła, Józef Rajski - burmistrz Nowego Targu, poseł na Sejm Ustawodawczy RP, działacz społeczny i polityczny, s. 87 - 96, fot., rys. Lesław Dall, Doktor Ferdynand Zarzycki (1888 - 1958) nauczyciel nowotarskiego gimnazjum, generał Wojska Polskiego, s. 97 - 101, fot. Andrzej Kudasik, Pędzlem, karabinem, piórem. Wiktora Ignacego Gutowskiego służba ojczyźnie, s. 102 -110, fot., rys., il. Miscellanea: Antoni Nowak, Nowy Targ - wydarzenia roku 1898, s. 111 - 116, fot., rys. Zofia Giełczyńska, Pół wieku Miejskiej Biblioteki Publicznej, s. 117 - 122, fot., rys. Recenzje: Andrzej Kudasik, Kronika najstarszej parafii nowotarskiej, s. 123 - 125, rys. Anna Majorczyk, Historia filozofii po góralsku Józefa Tischnera, s. 126 - 130, rys. Kronika Wydarzeń: Zofia Giełczyńska, Wydarzenia roku 1997, s. 131 - 143, fot.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 050+070 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Spis treści. Od Redakcji. POEZJA Wanda Szado-Kudasikowa - Jak przed laty... Krzysztof Kokot - Nowotarskie ulice. IN MEMORIAM Stanisław Kostka Michalczuk - Pożegnanie S. Marii Drohojowskiej. AKTUALIA Marek St. Fryźlewicz - Kapituła Katedralna na Wawelu - rys historyczny oraz dzisiejsze zadania w świetle odnowionego statutu. Z PRZESZŁOŚCI MIASTA Izabela Watycha - Futrzarska Spółdzielnia Pracy "Asko-Gorce" - zarys historii. Marcin Jagła - Serce na dłoni. Pięćdziesiąt lat działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Małgorzata Waligórska - Od Prewentorium do MORO.50 lat zakładu. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU Piotr Wierzbicki - Zamek w Czorsztynie - twierdza na Podhalu w świetle lustracji królewskich z lat 1616-1617 i 1627 r. Andrzej Skorupa - O obrazach Szymona Kawalskiego na Polskim Spiszu. Maciej Stanisław Zubek - Zbójecka familia hetmana Stanisława Kubina (W 200. rocznicę zabójstwa wójta witowskiego Andrzeja Siutego). Monika Gała-Walczowska - Modernizm Rabki-Zdrój. Architektura lat 30. NOVIFORIANA Marek St. Fryźlewicz - Statut organizacyjny sług Królewskiego Wolnego Miasta Nowego Targu. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA Władysława Fudalewicz-Niemczyk, Antonina Mikołajska - Chórek czasu wojny. Zofia Sokołowska - Spotkanie z Janem Pawłem II na nowotarskim lotnisku. Sylwia Podkanowicz, Dorota Roik - Jan Paweł II we wspomnieniach nowotarżan. Jadwiga Walczak - My chcemy Boga. Zofia Śmiałkowska - Pustelnik z Klikuszowej. Władysław J. Skalski - Ludźmierz - okupacja niemiecka 1939-1945 r. - w zapisie proboszcza parafii ks. Józefa Styrylskiego. Elżbieta Marszałek Plewa - "Czerwony Kur" opanował miasto. Bolesław Strycharski - Wspomnienia myśliwego - o łowiectwie na Podhalu. Władysława Fudalewicz-Niemczyk - Pius Jabłoński - wybitny polonista. Beata Zalot - Edward Sutor - nowotarski Nikifor. Leon Jończyk - Nowotarski rzeźbiarz. Marcin Jagła - Wirtualny świat Edwarda Sutora. Maria Ewa Miśtak - Moje życie. Maria Irena Olszowska - Elfryda Jadwiga Rudolfina Anna Trybowska (1913 - 2007). Bogusław Pachniowski - Oswijajom sie myślijak listecki bukowe czyli szkic o poezji Romana Dziobonia. Ryszard M. Remiszewski - Leszek Wasylkowski - żołnierzem pozostał do końca. Ryszard M. Remiszewski - Boscy posłańcy Jerzego Koleckiego. Władysław J. Skalski - Podhalanie XX w. - Michał Lisiński z Czarnego Dunajca. KRONIKA NOWOTARSKA Zofia Giełczyńska, Tadeusz Watycha - Kronika Nowego Targu i powiatu nowotarskiego, Rok 2008. LISTA NIEOBECNYCH Irena Łukaszka - Pominęli się. RECENZJE Dr Piotr Wierzbicki - Święty Brat Albert. Być dobrym jak Chleb. BIBLIOGRAFIA Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2002. Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2003.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści: Czesław Borowicz, Słowo o Jubileuszu Miasta, s. 7 - 8. Roman Dzioboń - Mojemu Miastu, s. 9 Bronisław Maj, Nowy Targ, s. 10 - 11, nut. Wanda Szado-Kudasikowa, Obraz Szopińskiego w sercu zamkniony, s. 12 Z Dziejów: Marek Wilczyński, Kotlina Nowotarska i jej okolice w okresie prehistorycznym, s. 13 - 21 Feliks Kiryk, Lokacje miast w południowej części ziemi krakowskiej, s. 22 - 27 Z Przeszłości Miasta i Regionu: Anna Nowak, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Nowym Targu - początki działalności, s. 29 - 39, fot., il. Anna Gabryś, Krótka historia jednej szkoły, czyli Seminarium Nauczycielskie w Nowym Targu, s. 40 - 45, fot. Noviforiana: Barbara Słuszkiewicz, Nowotarska księga sądu wójtowsko-ławniczego z lat 1601 - 1700 jako źródło poznania codziennego życia miasta w XVII wieku, s. 47 - 62, il. tab. Mieczysław Mantyka, Stare druki ulotne, s. 63 - 70, il. Biografie: Jerzy M. Roszkowski, Doktor Jan Bednarski - honorowy obywatel Nowego Targu, s. 71 - 79, fot. Robert Kowalski, Ignacy Moczydłowski - społecznik i badacz przeszłości Podhala, s. 80 - 84, fot. Portrety: Czesław Morawetz, Szkiełkiem i okiem, s. 85 - 88, fot. Hanna Rayska, Żyć z pasją, s. 89 - 91, fot. Miscellanea: Andrzej Kudasik, Związek Podhalan w Nowym Targu - z dziejów Ogniska i Oddziału, s. 93 - 96. Recenzje i Omówienia: Jacek Kolbuszewski, Stary Nowy Targ, s. 97 - 101. Tadeusz Z. Bednarski, Nuty serdeczne - poetycki snopek, który szlachetnym ziarnem się kłosi, s. 102 - 104. Andrzej Jureczko, Nowy Targ w staropolskich dokumentach, s. 104. Piotr Majorczyk,"Nowy Targ" - o przedstawieniu plenerowym z okazji 650 - lecia lokacji miasta, s. 105 - 113, fot. Kronika Wydarzeń: Zofia Giełczyńska, Wydarzenia roku 1996, s. 115 - 124.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści: Poezja: Wanda Szado - Kudasikowa, Moje Miasto, s. 5. Wanda Szado - Kudasikowa, Poziór na Miasto zamglonymi ocami, s. 6. Stanisław A. Hodorowicz, Z tradycją w świat, s. 7 - 14. Z Przeszłości Miasta: Grzegorz Zamoyski, Instytucje oszczędnościowo - kredytowe w Nowym Targu w okresie zaborów (do 1914 roku), s. 15 - 39, il., tab., rys. Beata Kowalik, Między parafią a kahałem. Z dziejów stosunków wyznaniowych w Nowym Targu na przełomie XIX i XX stulecia, s. 40 - 54, Marcin Jagła, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu, Część II, Działalność w latach 1914 - 1939., s. 55 - 82, fot., rys. Adolf Szpytma, Pierwsza stacja benzynowa w Nowym Targu, s. 83 - 94, fot., il., rys. Danuta Książkiewicz - Tylka, Nauczyciele nowotarskiego gimnazjum w latach 1904 - 1918, s. 95 - 101, tab., rys. s. Ermina Anna Jusiel, Dzieje Sióstr Serafitek w Nowym Targu, s. 102 - 112, fot. Małgorzata Sawicka, Kongregacja Kupiecka w Nowym Targu. Początki działalności - próba zapisu, s. 113 - 121, fot., il. Z Przeszłości Regionu: Stanisław Kostka Michalczuk, Tadeusz M. Trajdos, Szymon Kawalski spiski malarz kościelny późnego baroku, s. 122 - 143, fot., fot. kol. Tadeusz M. Trajdos, Dawne ołtarze kościoła w Niedzicy, s. 144 - 150. Barbara Słuszkiewicz, Przydomki górali w świetle księgi właścicieli realności Zakopanego z 1870 r., s. 151 - 162. Jacek Młodkowski, Leszek Bajorek, Jubileusze Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne S. A. Przypadające w roku 2002, s. 163 - 169, il., fot., rys. Elżbieta Jachymiak - Miodunka, Książka i literatura w życiu nowotarżan w okresie dwudziestolecia międzywojennego, s. 170 - 180. Barbara Słuszkiewicz, Towarzystwo Budowy Tanich Domów dla urzędników w Nowym Targu, s. 181 - 182, rys. Jagoda Jurkowska, Szczepan Kowalski, Historia i współczesność Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu, s. 183 - 192, fot., tab., il., rys. Pamiętniki, Relacje, Wspomnienia: Dr Marian Gotkiewicz, Orawiacy na Bukowinie, s. 193 - 195, rys. Biografie, Portrety: Andrzej Kudasik, Pamiętać o Zygmuncie Lubertowiczu, s. 196 - 204, fot., rys. Jadwiga Ćwiżewicz Adamska, Zawsze widzę ją wśród książek, s. 205 - 211, fot. rys. Miscellanea: Krystyna Mikulska, Jubileusz 50 - lecia Chóru Gorce, s. 212 - 215, rys. Wojciech Kudyba, Orkan czytany na nowo, s. 216 - 220, rys. Kronika Nowotarska: Zofia Giełczyńska, Magdalena Guzik, Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego. Rok 2002, s. 221 - 294, fot. kol. Lista Nieobecnych: Irena Łukaszka, Pominęli się, s. 295 - 299, rys. Recenzje: Marian Kozielski, Poczet, galeria, historia i żywoty, s. 300 - 307, il., rys. Sławomir Radoń, Recenzja książki Burmistrzowie Nowego Targu. Galeria portretów historycznych 1867 - 2002, s. 308 - 309. Marian Kozielski, Niby przewodnik a naprawdę, s. 310 - 315, il. Bibliografia: Marian Kozielski, Bibliografia Podhala, Spiszu i Orawy za rok 1991, s. 316 - 353, rys. Spis publikacji Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 354.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 050
Filia nr 1
No availability information: sygn. 050+070
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści: Kardynał Franciszek Macharski Honorowym Obywatelem Miasta Nowego Targu: Słowo Metropolity Krakowskiego do nowotarżan, s. 5 - 8, fot. kol., il. kol., rys. Poezja: Roman Dzioboń, Miasto, s. 9 - 10, rys. In Memoriam Ks. Prof. Józefa Tischnera: Wanda Szado - Kudasikowa, Jegomość pomarli, s. 12. Ks. Mieczysław Zoń, Inkse były boskie plany, s. 13 - 15, fot. kol. Wojciech Bonowicz, Ks. Józef Tischner, s. 16 - 19, fot. Wojciech Bonowicz, Podhale Tischnera - Woda ze źródła, s. 20 - 25. Z Przeszłości Miasta: Adolf Szpytma, Przemysłowy Zespół Wodny nad Białym Dunajcem w Nowym Targu, s. 26 - 46, fot., fot. kol., il., il. kol.,. Robert Kowalski, Wyzwolenie miasta Nowego Targu oraz kształtowanie się aparatu administracji państwowej i samorządowej do końca marca 1945 w relacji burmistrza mec. Adama Szoskiego, s. 47 - 77, fot., rys. Józef Różański, Lotnisko na "Cyrwonym", s. 78 - 92, il., fot. Z Przeszłości Regionu: Tadeusz M. Trajdos, Krempachy i Nowa Biała w świetle wizytacji z 1731 roku, s. 93 - 100. Paweł Kukliński, Szczawnickie zdroje wciąż leczą, s. 101 - 107, fot. Noviforiana: Barbara Słuszkiewicz, XVIII - wieczny inwentarz kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Katarzyny i kaplicy pod wezwaniem św. Anny w Nowym Targu, s. 108 - 116, Beata Kowalik, Księgi metrykalne - źródło do badań nad ludnością Nowego Targu, 117 - 125, tab. Pamiętniki, Relacje, Wspomnienia: Marian Gotkiewicz, "Wspomnienia słowackie" - ciąg dalszy - fragmenty dotyczące pierwszych lat niepodległości na przyłączonych kresach południowych, 126 - 151, fot. Kazimierz Koszyca, Miałem prawdziwego przyjaciela, nazywał się Stasiu Kwit (Fragmenty wspomnień), 152 - 158, fot. Barbara Jędrysko, Ojciec Święty Jan Paweł II na lotnisku w Nowym Targu w czerwcu 1979 roku, s. 159 - 166, fot., rys. Biografie, Portrety: Ewa Swijas, Proboszczowie Parafii nowotarskiej w okresie międzywojennym (1918 - 1939), s. 167 - 171, rys., tab. Andrzej Kudasik, Bohater z czasów II wojny światowej, "Góral" z powieści Janusza Meissnera "Żądło Genowefy" i "L - jak Lucy" ppłk pil. Stanisław Krzystyniak, s. 172 - 175, fot. Hanna Rayska-Grzesiak, Długie, piękne życie Zofii Dudzińskiej, s. 176 - 179, fot. Miscellanea: Jan Gutt-Mostowy, Tradycja rodowa, s. 180 - 182. Kronika Nowotarska: Julian Kowalczyk, Herb Powiatu Nowotarskiego, s. 183 - 188, il. kol., fot. kol. Jacek Waksmundzki, Rada i Starostwo Powiatu Nowotarskiego pierwszej kadencji do 31.XII.2000 r., s. 189 - 193. Ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk, Ks. bp Stanisław Dziwisz na uroczystościach ku czci Błogosławionych absolwentów nowotarskiego Liceum, s. 194 - 197, fot. kol. Marcin Jagła, Aby się ostała ulica Tobrucka, s. 198 - 202, fot., fot. kol. Zofia Giełczyńska, Kronika nowotarska Rok 2000, s. 203 - 238, fot., fot. kol. Lista Nieobecnych: Irena Łukaszka, Pominęli się, s. 239 - 243. Recenzje: Beata Kowalik, "Rocznik Sądecki", tom XXVIII, Nowy Sącz 2000, ss. 433, s. 244 - 246.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 050
Book
In basket
Spis treści: Poezja: Wanda Szado-Kudasikowa - Szkole w podzięce, s. 5 Wanda Szado-Kudasikowa, Roki jak skiby, s. 6 Aktualia: Stanisław A. Hodorowicz, Podhalańca refleksja o modlitwie, s. 9 Z Przeszłości Miasta: Adolf Szpytma, Browar w Nowym Targu, s. 18 Beata Kowalik, Nowotarżanie - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1868/69 ľ 1938/39, s. 35 Kinga Jagła-Tokarska, Życie teatralne w nowotarskim Gimnazjum w latach 1905 - 1914, s. 52 Bogusław Giełczyński, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu. Część III. Działalność w latach 1939-2001, s. 59 Zbigniew Rene, Zespół Adwokacki - pół wieku historii nowotarskiej palestry, s. 69 Władysław J. Skalski, Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w Nowym Targu, s. 76 Z Przeszłości Regionu: O. Gerard Brumirski Sch. P., Parafialne domy dla ubogich na Spiszu, s. 86 Marek Gotkiewicz, Początki odbudowy administracji i szkolnictwa polskiego na Orawie i Spiszu po II wojnie światowej w świetle wspomnień dr. Mariana Gotkiewicza, s. 92 Pamiętniki, Relacje, Wspomnienia: Marian Kozielski, Jak doprowadziłem Profesora Andrzeja Kudasika do zawału serca, s. 114 Henryk Goldberg, Wspomnienia dawne i najnowsze, s.128 Anna Szopińska, Ołtarz przeszedł przez nasze ręce, s. 159 Biografie, Portrety: Stefania Przybysz, Profesor Kazimierz Baran (1878-1961). Wspomnienie, s. 169 Marcin Jagła, Górale i Hotentoci. Wspomnienie o profesorze Romanie Stopie - nauczycielu nowotarskiego Gimnazjum, s. 175 Kronika Nowotarska: Zofia Giełczyńska, Magdalena Guzik, Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego. Rok 2003, s. 181 Lista Nieobecnych: Irena Łukaszka, Pominęli się, s. 259 Recenzje: Marian Kozielski, "Rzecz trwalsza od marmoru", s. 264 Karol Szotek, Czorsztyn był i jest, s. 270 Bibliografia: Marian Kozielski, Bibliografia Podhala, Spiszu i Orawy za rok 1992, s. 273 Marian Kozielski, Bibliografia Podhala, Spiszu i Orawy za rok 1993, s. 309
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 050 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Filia nr 1
No availability information: sygn. 050+070
Book
In basket
Spis treści. Od Redakcji. POEZJA Krzysztof Kokot - Co mnie tutaj trzyma. AKTUALIA Marek St. Fryźlewicz - Moje spotkania z Prezydentem. Marcin Jagła - Rodzina Bogiem silna. Rzecz o 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Nowym Targu. Z PRZESZŁOŚCI MIASTA Łukasz Podolak - Obchody 500. rocznicy Bitwy Pod Grunwaldem oczami Podhalan. Izabela Watycha - Uroczystości pogrzebowe ku czci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowym Targu. Adolf Szpytma - Sklepiki w nowotarskim Ratuszu, cz. II. Ryszard M. Remiszewski - Kaflarnia z XIX-wieczną technologią. Jacek Waksmundzki - Apele poległych w Gimnazjum-Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU Maciej Stanisław Zubek - Zbójecka familia hetmana Stanisława Kubina, cz. II. Anna Gąsior - Historia biblioteki w Rabce-Zdroju. Andrzej Skorupa - Skarby kościołów Polskiego Spisza. Katarzyna Ceklarz - Historia rabczańskiej fotografii. Barbara Słuszkiewicz - Krótki zarys powstania, rozwoju i likwidacji "Jordanowianki" z Jordanowa. Stanisława Trebunia-Staszel - Niemieckie badania rasowe i ludoznawcze na Podhalu w czasie II wojny światowej. Władysław J. Skalski - Wytwórnia Nart "Polsport" w Szaflarach - Konsultant USA w Krakowie - Służba Bezpieczeństwa PRL. NOVIFORIANA Marek St. Fryźlewicz - Działalność klubów radnych w samorządzie miasta Nowego Targu w 1925 i 2010 r. w świetle "Regulaminu Koła Radziecko-Mieszczańskiego" i Statutu Miasta Nowy Targ. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA Władysława Fudalewicz-Niemczyk, Herman Beldegrin - Wrześniowa "uciekinierka" Marek St. Fryźlewicz - Nowotarżanie - ludzkie losy: Władysław Fryźlewicz i Józef Szopiński w walce o niepodległość Polski. Władysława Fudalewicz-Niemczyk - Stanisław Zawiła (1904-1942)- przyjaciel młodzieży. Barbara Kozioł-Stachowiak - Zapomniany bohater z Nowego Targu Antoni Synowiec. Jacek Waksmundzki - Wilhelm Sasak - nowotarżanin w bitwie o Anglię. Antonina Ozorowska - Żyjemy dla ludzi, odchodzimy dla Boga, który jest naszą nadzieją i miłością miłosierną. Ksiądz Prałat Franciszek Juraszek 1929-2009. KRONIKA NOWOTARSKA Zofia Giełczyńska, Tadeusz Watycha - Kronika Nowego Targu i powiatu nowotarskiego. Rok 2009. LISTA NIEOBECNYCH Irena Łukaszka - Pominęli się. BIBLIOGRAFIA Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2004. Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2005.
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
Filia nr 1
Copies are only available in the library: sygn. 050+070 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 050+070(438)
Filia nr 2
No availability information: sygn. 050+070
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści. Od Redakcji. POEZJA Wanda Szado-Kudasikowa - Rozmowy z synkiem. Roman Dzioboń - Woga. IN MEMORIAM Stanisław Kostka Michalczuk - Żegnaj Tadeuszu... AKTUALIA Franciszek Janczy - Zarys działalności Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej. Krystyna Góźdź - Ćwierć wieku parafii na Kowańcu. Ewa Dworska - Kręte ścieżki do Prawa górskiego. Piotr Rayski-Pawlik - Pierwszy start balonem z nowotarskiego Rynku. Z PRZESZŁOŚCI MIASTA Piotr Wierzbicki - Mieszkańcy Nowego Targu i pobliskich miejscowości w kolegium Ojców Pijarów w Podolińcu na przełomie XVII i XVIII wieku. Marek Stanisław Fryźlewicz - Gospodarka leśna w lasach miejskich pod koniec XIX wieku na podstawie "Operatu urządzenia gospodarstwa lasowego w lasach miasta Nowy Targ 1888 r." Aleksander Szczepan Przesławski - Porównanie stanu lasów nowotarskich i prowadzonej w nich gospodarki w latach 1888 i 2000 na podstawie operatów urządzeniowych. Adolf Szpytma - Sklepiki w nowotarskim ratuszu do roku 1918. Grzegorz Zamoyski - Handel w Nowym Targu w okresie międzywojennym. Ks. Andrzej Fryźlewicz - W 40. rocznicę Nawiedzenia Nowego Targu przez Matkę Bożą Częstochowską w znaku pustych ram 4ľ5 listopada 1967 r. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU Marek Cisek - Ochotnicy do Legionów z Podhala w 1914 roku. Irena Rodziewicz-Michalczuk, Stanisław Kostka Michalczuk - Nowe dokumenty do starych spraw Niedzicy-Zamku. Ryszard M. Remiszewski - Pierwsze nauczycielki ze Spisza. Marek Stanisław Fryźlewicz - Nieznana historia z okupacyjnych lat na Podhalu. Władysław J. Skalski - Z historii stanu wojennego na Podhalu. "Gronkowiec" - NS-8706. NOVIFORIANA Marcin Jagła - Regulamin dla sług szkolnych przy szkołach ludowych. Maciej Stanisław Zubek - Sprawa Pawła Gadomskiego przeciwko wójtowi, burmistrzowi, rajcom i ławnikom Nowego Targu z 13 stycznia 1696 r. Andrzej Skorupa - Słów kilka o dwóch artystach: malarzu ks. prof. Józefie Kaczmarczyku i rzeźbiarzu Mieczysławie Stobierskim. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA Marek Bronikowski - Był świat krachli i landrynek... Władysława Fudalewicz-Niemczyk - Moja pierwsza praca. Maria Giłka - Gorzko-słodki smak moich wspomnień. Władysława Fudalewicz-Niemczyk - Wspomnienia z tajnego nauczania w Nowym Targu w latach 1939 - 1945. BIOGRAFIE, PORTRETY Józef Malinowski - Stefan Tytus Dąbrowski - lekarz miejski Nowego Targu w czasach I wojny światowej. Anna Słowińska, Jadwiga Wyrostek - Życie i działalność ks. Jana Wyrostka w latach 1891ľ1953. Maria Irena Olszowska - Zofia Irena Sutorowska dr filozofii, nauczycielka, bibliotekarka, zasłużona działaczka społeczna i kulturalno-oświatowa w Rabce i na Podhalu. Marek Jarmuła - Profesor Józef Michał Jarmuła. Elżbieta Marszałek-Plewa - Mama Władzia. Ryszard Remiszewski - Stradivariusy rodzą się na Podhalu. KRONIKA NOWOTARSKA Zofia Giełczyńska, Tadeusz Watycha - Kronika Nowego Targu i powiatu nowotarskiego, rok 2007. LISTA NIEOBECNYCH Irena Łukaszka - Pominęli się. RECENZJE Tomasz Borucki - Najobszerniejsze "Prace Pienińskie". Anna Mlekodaj - Co w szafie piszczy, czyli Śladami podhalańskiej mody Stanisławy Trebuni-Staszel. Stanisława Trebunia-Staszel - Bukowina Tatrzańska. Góralskie życie BIBLIOGRAFIA Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2000. Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2001.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 050+070 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści. Od Redakcji. POEZJA Wanda Szado-Kudasikowa - Na Jubileusz. Roman Dzioboń - Kyrdel. AKTUALIA Marcin Jagła - Czas Jubileuszu. Ewa Dworska - Renesans produktów regionalnych. PRZESZŁOŚCI MIASTA Wojciech W. Wiśniewski - Nieznany widok Nowego Targu z 1851 r. Rysunek kościoła św. Anny Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. Adolf Szpytma - Miejska cegielnia i wapiennik w Nowym Targu. Kazimierz Samolej - Budowa kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Elżbieta Marszałek-Plewa - NZPS "Podhale" i Zakładowy Dom Kultury w Nowym Targu. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU Stanisław Kostka Michalczuk - Ocalona przeszłość Niedzicy. Mieczysław Hisztin - Powiat nowotarski w 1939 roku. Marek Stanisław Fryźlewicz - Obraz życia codziennego w Nowym Targu i powiecie nowotarskim pod okupacją hitlerowską w latach 1939 ľ 1940 w świetle "Urzędowych obwieszczeń Wehrmachtu i Zarządu Cywilnego na powiat Nowy Targ". Stanisława Trebunia-Staszel - Niezwykły czas zaślubin. Obrzędowość weselna na Podhalu. Maciej Bilek - Historia aptekarstwa w Rabce-Zdroju. NOVIFORIANA Stanisław Apostoł - Nazwa tego miasta ma być Nowy Targ. DOKUMENTY Władysław J. Skalski - Pracownicy - byli pracownicy - tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Andrzej Wyszyński (funkcjonariusz SB, następnie kontakt operacyjny "Turbacz" NS-6993). Władysław J. Skalski - Plutony specjalne ZOMO podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Polski. Marek Rusin - Księgi wieczyste - od księgi papierowej do księgi elektronicznej. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA Maria Giłka - Wspomnienie o Ludwiku Mrugale. BIOGRAFIE, PORTRETY Jacek Szpytma - Ksiądz Józef Kaczmarczyk. Ryszard Marian Remiszewski - Pietrowe Rabczyce. Stanisław Kostka Michalczuk - Ryszard M. Remiszewski - dla gór i dla nas. KRONIKA NOWOTARSKA Zofia Giełczyńska, Tadeusz Watycha - Kronika Nowego Targu i powiatu nowotarskiego Rok 2006. LISTA NIEOBECNYCH Irena Łukaszka - Pominęli się. RECENZJE Krystyna Góźdź - Słowo i obraz. Nowy Targ w dokumencie archiwalnym. Anna Mlekodaj - Bukowina Tatrzańska. Czasy - ludzie - wydarzenia. Krzysztof Koper - Nowy Targ. Obrazki z miasteczka dwóch kultur. BIBLIOGRAFIA Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 1998. Marian Kozielski - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 1999. Marcin Jagła - Autorzy i artykuły "Almanachu Nowotarskiego" w latach 2002-2006.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 050+070(438) (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści: Poezja: Wanda Szado - Kudasikowa, Jarmark w mieście, s. 7 - 8. Z Przeszłości Miasta i Regionu: Beata Kowalik, Nowotarska szkoła żeńska w latach 1883 - 1918, s. 9 - 24., fot. Andrzej Kudasik, Drużyny Podhalańskie, s. 25 - 29, fot. Olga Nosiewicz, Dariusz Kosiński, Historia Miejskiego Nauczycielskiego Chóru "Gorce" w Nowym Targu do roku 1998, s. 30 - 46, fot. Marcin Jagła, Źródła zainteresowania polskiej opinii publicznej losami mieszkańców Spisza i Orawy przed pierwszą wojną światową, s. 47 - 52. Stanisław Kostka Michalczuk, Zamek Dunajec w Niedzicy i dobra do niego należące w świetle Inwentarza z roku 1923, s. 53 - 65, fot. Adolf Szpytma, Tartak Miejski w Nowym Targu. Część II 1939 - 1998, s. 66 - 82, fot., il. Marcin Bryniarski, Nowy Targ w latach stalinizacji, s. 83 - 93. Noviforiana: Barbara Słuszkiewicz, Hotel "U Herza" w Nowym Targu, s. 94 - 106., fot., il. Pamiętniki, Relacje, Wspomnienia: Stanisław Jankowski, Życie codzienne wsi Długopole w końcu XIX w. Wybór tekstu Krzysztof Szymusiak - Nowakowski, s. 107 - 119. Jan Strowski, Kronika szkoły ludowej w Ostrowsku z lat 1878 - 1970. Wybór tekstu i opracowanie Barbara Słuszkiewicz, s. 120 - 127. Biografie, Portrety: Lesław Dall, Leopold Trepper - Żyd z Nowego Targu, s. 128 - 132. Andrzej Kudasik, Z batutą przez trudne lata. O życiu, pracy pedagogicznej i działalności muzycznej Józefa Grzybka, s. 133 --140, fot. Jolanta Jarocka - Bieniek, Józefowi Szalayowi w hołdzie szczawnicki pomnik, s. 141 - 144, fot., rys. Kronika Nowotarska: Zofia Giełczyńska, Wydarzenia roku 1998, s. 145 - 158, fot. Spis publikacji Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 159.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści: Marek Fryźlewicz, Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Pana, s. 5. Wanda Szado-Kudasikowa, Na wierchowom nute, s. 7. Roman Dzioboń, Wiosenna żałoba, s. 8. Barbara Słuszkiweicz, Wielki czas dla Podhala, s. 9. Poezja: Wanda Szado-Kudasikowa, Sławię Cię, s. 20. Aktualia: Rocznica Powstania NSZZ "Solidarność". Władysław J. Skalski, "Solidarność" w terenowych organach administracji państwowej Podhala, Spisza i Orawy w latach 1980-81, s. 21. Piotr Nowak, Jak Arka Przymierza, s. 31. Władysław J. Skalski, Internowani z obszaru delegatur NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu "Małopolska" w Nowym Targu i Zakopanem, s. 34. Z Przeszłości Miasta: Barbara Słuszkiewicz, Aleksander Stanko - ostatni przedautonomiczny burmistrz Nowego Targu (1859-1867), s. 46. Grzegorz Zamoyski, CK Sąd Powiatowy w Nowym Targu 1868-1914. Studium z dziejów sądownictwa galicyjskiego, s. 58. Marcin Jagła, Zajścia chłopskie w Nowym Targu w dniu 24 września 1933 r., s. 92. Z Przeszłości Regionu: ks. Jerzy Raźny, Józef i Ewa Pietrzakowie, 500 lat Parafii w Łopusznej, s. 102. Piotr Wierzbicki, Produkcja i wyszynk alkoholi w Nowym Targu oraz Rabce i Ludźmierzu w latach 1710-1711, s. 110. Krzysztof Koper, Spław drewna w Krościenku nad Dunajcem, s. 113. Hubert Schlegel, Straż Pożarna w Niedzicy 1906-1981, s. 128. Noviforiana Stanisława Trebunia-Staszel, O nowotarskich i zakopiańskich góralach. Rzut oka na dawne czasy, s. 146. Bronisław Warpecha, Kataster austriacki na terenie Powiatu Nowotarskiego, s. 153. Pamiętniki, Relacje, Wspomnienia: Marek Gotkiewicz, O polskich góralach w krainie między Dniestrem a Mołdawą, s. 158. Maciej Stanisław Zubek, Szkoła w Starem Bystrem 1884-1938 w świetle "Kroniki Szkoły Ludowej w Starem Bystrem" i "Księgi uchwał Rady Szkolnej Miejscowej w Starem Bystrem", s. 163. Antoni Deskur, Był taki dom, s. 175. Biografie, Portrety: Jacek Szpytma, Mieczysław Różański ľ Mietek Ciupaga, s. 181. Irena Łukaszka, Erazm Franciszek Kosowicz (1891-1954). Wspomnienie w 50. rocznicę śmierci, s. 185. Ryszard M. Remiszewski, Patriarcha Orawy, s. 189. Miscellanea Adolf Szpytma, Trzęsienie ziemi na Podhalu w 2004 roku i jego skutki, s. 194. Kronika Nowotarska: Zofia Giełczyńska, Magdalena Guzik, Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego. Rok 2004, s. 201. Lista Nieobecnych: Irena Łukaszka, Pominęli się, s. 295. Recenzje: Krystyna Góźdź, Kronika wielkich dni, s. 298 Marian Kozielski, Irracjonalizm kontra racjonalizm, czyli nowotarski Miriam, s. 301. Jadwiga Kowalikowa, Czytanie słowanika, s. 308. Maciej Rak, Słownik Gwary Górali Skalnego Podhala Stanisława A. Hodorowicza czytany przez leksykografa, s. 311. Wanda Szado-Kudasikowa, Jak po Dzioboniowym "Niepamietniku" odżył serdecznie nowotarski "Meksyk", s. 314. Bibliografia: Marian Kozielski, Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 1994, s. 317. Marian Kozielski, Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 1995, s. 350.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Filia nr 1
Copies are only available in the library: sygn. 050+070 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 050
Book
In basket
Od nr 3 (1998) brak podtyt.
Spis treści: Poezja: Wanda Szado - Kudasikowa, Jest takie miejsce, s. 5. Roman Dzioboń, Noc w Mieście, s. 6. Z Przeszłości Miasta Marcin Jagła, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu, Część I. Zorganizowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i jej działalność do wybuchu I wojny światowej, s. 7 - 21, fot. Adolf Szpytma, Okupacyjna Fabryka Papierosów (Tabakwerk), s. 22 - 28. Marek Gotkiewicz, Z historii Klubu Szachowego MDK w Nowym Targu, s. 29 - 42, fot. Z Przeszłości Regionu: Franciszek Ziejka, Związki Podhala z Uniwersytetem Jagiellońskim, s. 43 - 49. Maciej Panasiewicz, Historia powołania kolei z Chabówki do Zakopanego, s. 50 - 57. Robert Kowalski, Prace polsko - słowackiej Komisji Delimitacyjnej w świetle sprawozdania dr Henryka Szatkowskiego z grudnia 1928 r., s. 58 - 71, fot., rys. Zbigniew Rene, Między Dunajcem a Sanem. Walki polsko - słowackie we wrześniu 1939 roku, s. 72 - 82. Noviforiana: Jadwiga Wolska, Słownictwo rękopisów cechowych jako źródło do rekonstrukcji organizacji cechów nowotarskich w XVII i XVIII wieku, s. 83 - 90. Marek Fryźlewicz, Odkrywanie historii. Romowie w Nowym Targu w 1951 r., s. 91 - 102, fot. Pamiętniki, Relacje, Wspomnienia: Ks. Bp. Stanisław Dziwisz, Dotknąłem tej tajemnicy, s. 103 - 111, fot. Andrzej Kudasik, Prymas Polski ks. kardynał Stefan Wyszyński w górach, s. 112 - 118,fot. il. Dr Marian Gotkiewicz, "Wspomnienia słowackie", fragmenty dotyczące górali bukowińskich (dokończenie), s. 119 - 129, fot. Marek Koterba, Andrzej Niemiec, Budowa zapory Czorsztyn - Niedzica - Sromowce. Wspomnienia po latach niewielu, s. 130 - 135, fot. Biografie, Portrety: Jacek Szpytma, Hipolit Lipiński - zapomniany nowotarżanin, s. 136 - 140, fot. Hanna Rayska-Grzesiak, Marian Rayski (ur. 25 marca 1901 r. - zm. 6 września 1939 r.), s. 141 - 144, fot. Marek Jarmuła, Pani profesor Maria Szoska, s. 145 - 154, fot. Julian Ciuruś, Teofil Wałach Autor "Zagadnień Wołoskich" nie żyje!, s. 155. Antonina Ozorowska, Z ks. Prałatem Franciszkiem Juraszkiem przez 20 lat w Klubie Inteligencji Katolickiej przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, s. 156 - 158, fot. Kronika Nowotarska: Maria i Józef Staszlowie, Tradycja jest Twoją Godnością... O jubileuszu nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan, s. 159 - 161, fot. Stanisław Hodorowicz, Podhalańska, Państwowa i Wyższa, s. 162 - 167, fot. Zofia Giełczyńska, Ewa Piątkowska, Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego. Rok 2001, s. 168 - 241, fot. kol. Lista Nieobecnych: Irena Łukaszka, Pominęli się, s. 242 - 247. Miscellanea: Tadeusz M. Trajdos, O księżach z rodziny Cervusów na Zamagórzu Spiskim, s. 248. Bibliografia: Marian Kozielski, Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 1990, s. 249 - 278. Marcin Jagła, Autorzy i artykuły "Almanachu Nowotarskiego" w latach 1996 - 2001, s. 279 - 284. Piszą o nas, s. 285. Spis publikacji Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 286.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 050+070
Book
In basket
Spis treści. Od Redakcji. POEZJA Wanda Szado-Kudasikowa - Ulica Ogrodowa. Jadwiga Apostoł-Staniszewska - Młodsemu bratu. AKTUALIA Andrzej Skupień - Pamięci umiłowanego Jana Pawła II. Joanna Dziadowiec - Opus góralus czyli współczesne góralskie dzieło operowe jako przykład żywej tradycji w działaniu. O. Tomasz Maślanka OCD - Wąwóz Papieski na górze Wdżar nad Kluszkowcami. Z PRZESZŁOŚCI MIASTA Marek Stanisław Fryźlewicz - Miejski spór o opłatę targową w latach 1929,1930 i 1932. Marek Stanisław Fryźlewicz - Praca Żydów na torfowisku Bór na Czerwonem w Nowym Targu w czasie II wojny światowej. Ludmiła Figiel - Miasto papieskie Nowy Targ. Edward Charczuk - Ćwierć wieku kontaktów między Nowym Targiem i Radevormwald. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU Andrzej Skorupa - Feretrony w kościołach Polskiego Spiszą. Krzysztof Koper, Barbara Pawlikowska - Dzieje dworu w Grywałdzie. Kompleks Rekreacyjny na Polanie Sosny. Krzysztof Kudłaciak - O początkach i stuleciu parafii w Bukowinie Tatrzańskiej. Magdalena Czerwosz - Front w Łopusznej w 1945 roku - opowieści po latach. Władysław J. Skalski - Początki "Solidarności" na Podhalu. NOVIFORIANA Bogusław Pachniowski - Jesteśmy zwyczajną rodziną. Urszula Gruca - Zostawcie nam. MISCELLANEA Władysława Fudalewicz-Niemczyk - Jak dawniej gaździny radziły sobiez domowymi szkodnikami i pasożytami człowieka. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA Henryk Goldberg - Wspomnienia. Jadwiga Plucinska-Piksa - Zaduszkowa wędrówka po odległych wspomnieniach. Zofia Sokołowska - Jan Paweł II w moim życiu. BIOGRAFIE, PORTRETY Jacek Waksmundzki - Ppłk Leon Panczakiewicz. Józef Palenik - Bohater ziemi tarnowskiej z Czarnego Dunajca. Jacek Waksmundzki - Chorąży pilot Stanisław Sowiński. Ryszard M. Remiszewski - Lipnica Wielka Karola Fitaka. KRONIKA NOWOTARSKA Zofia Giełczynska - Kronika miasta Nowego Targu. Rok 2010. LISTA NIEOBECNYCH Wanda Szado-Kudasikowa, Maciej Kudasik - Marek Kozielski we wspomnieniach przyjaciół. Irena Łukaszka - Pominęli się. RECENZJE Tomasz Borucki - Dawna ikonografia Tatr w wydawnictwach euroregionalnych. Dorota Łajka - Wspomnienie Nowotarskich wspomnień. BIBLIOGRAFIA Marian Kozielski, Tomasz Borucki - Bibliografia Podhala, Spiszą i Orawy za rok 2004.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 050 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Filia nr 2
No availability information: sygn. 050
Book
In basket
Spis treści: Od Redakcji. POEZJA: Wanda Szado-Kudasikowa - W mieście, Krzysztof Kokot - Nowotarskie lody. AKTUALIA: ks. Marian Wanat - Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowym Targu, Urszula Hanula - Budowa kościoła Błogosławionego Jana Pawła II w Nowym Targu, Bogusław Pachniowski - Cud i potęga, czyli o teatrze w Nowym Targu, Anna Szopińska - Nie mieli przy sobie "nieśmiertelników". Z PRZESZŁOŚCI MIASTA: Anna Chabrzyk, Janusz Stopka-Historia Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu, Karolina Panz - Żydowscy mieszkańcy Nowego Targu - historia Zagłady, Dawid Golik - Ewakuacja Kreishauptmannschaft Neumarkt (Dunajec) - niemieckiego urzędu starostwa powiatowego w Nowym Targu w świetle dokumentów źródłowych, Michał Maciaszek - Tajemnica Władysława Patkowskiego, Jarosław Jakobiszyn - Nowotarska Spóldzielnia Mieszkaniowa (1962-2012), Marek Stanisław Fryźlewicz - "Kożuchy grubymi nićmi szyte". Problemy nowotarskiego kuśnierstwa w latach 1971-1974 na podstawie artykułów i notatek prasowych, Tadeusz Tomik - 20 lat Nowotarskiej Telewizji Kablowej, Adolf Szpytma -Nowotarskie lapidarium, Hanna Sięka - W sześćdziesiątą rocznicę powstania Miejskiego Nauczycielskiego Chóru Gorce. Zarys historii najnowszej. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU: Andrzej Skorupa - Sztuki plastyczne na Polskim Spiszu w dobie gotyku, Barbara Luberda - Kreacje podhalańskich kobiet. Góralki o swoich strojach regionalnych, Józef Staszel - Zawody sportowe jako jedna z form działalności Związku Podhalan, Leszek Bajorek, Anna Sinko-Jubileusz 15-lecia "ZEW Niedzica SA". Powodzie, susza i produkcja ekologiczna energii. Wizerunek Spółki, Ludmiła Figiel - Krajobraz z Janem Pawłem II. NOVIFORIANA: Marek Stanisław Fryźlewicz - Przywileje z XIX i XX wieku dla kościoła św. Anny w Nowym Targu, Barbara Słuszkiewicz - Statut Towarzystwa Bursy św. Stanisława Kostki w Nowym Targu, Barbara Woźniak - Suskie i nowotarskie korzenie Billy'ego Wildera, Bogusław Pachniowski - Pamiętajmy o wielobarwnym ptaku. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA: Tadeusz Morawa - Z zapomnianych zmagań. Wspomnienie o Emilu Pszowskim, Zofia Fryźlewicz - Było, minęło... Dom rodzinny i najbliższe sąsiedztwo. BIOGRAFIE, PORTRETY: Jacek Waksmundzki - Płk Jerzy Lgocki, Jacek Waksmundzki - Historia braci Łuckich, Jacek Waksmundzki - Wiktor Kaliciński, Zygmunt Stefan Kazimierz Hisztin - Mieczysław Hisztin, Anna Szopińska - Ułańskie szable i kazamaty PRL-u, Anna Szopińska - Obrączka z innego złota, Ryszard M. Remiszewski - Święta Kinga w twórczości Krystyny Aleksander. KRONIKA NOWOTARSKA: Zofia Giełczyńska - Kronika miasta Nowego Targu. Rok 2011. LISTA NIEOBECNYCH: Beata Zalot - Julian Ciuruś we wspomnieniach. Profesor od owiec, Marek Stanisław Fryźlewicz - Nowotarski Fidiasz. Wspomnienie o Piotrku Chodorowiczu, Irena Łukaszka - Pominęli się. RECENZJE: Dorota Łajka - Niebo wielobarwnych ptaków - recenzja "Wspomnienia" o Ludwiku Gołąbie, Małgorzata Maj - Śladami podhalańskiej mody. BIBLIOGRAFIA: Marian Kozielski, Tomasz Borucki - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2007.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 050+070(438) (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Filia nr 2
No availability information: sygn. 050+070
Book
In basket
Spis treści. Od Redakcji. POEZJA - Wanda Szado-Kudasikowa - W Mieście, Krzysztof Kokot - Nie chodź sam na Samorody. AKTUALIA - Bogusław Pachniowski - Nowotarski Salon Poezji, Anna Szopińska - Sześć wieków pod płytą rynku. Z PRZESZŁOŚCI MIASTA - Grzegorz Zamoyski - Na przełomie epok. Nowy Targ i powiat nowotarski u progu autonomii galicyjskiej w świetle danych urzędowych, Lesław Dall - Żydowskie organizacje kombatanckie w Nowym Targu, Karolina Panz - Historia nowotarskiej rodziny Singerów, Dawid Golik - W służbie Kreishauptmanna - spisy urzędników zatrudnionych w nowotarskim starostwie powiatowym podczas okupacji niemieckiej, Marek Stanisław Fryźlewicz - 45-lecie pierwszego rejsu statku m/s "Podhale", Stanisław Gutt - 35-lecie Nowotarskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU - Andrzej Skorupa - Przywrócony blask zabytków z Polskiego Spisza, Andrzej Skorupa - Tomasz i Witt Nanke na Zamagurzu, Stanisław A. Hodorowicz, Maciej Hodorowicz - Rzecz o zbójnictwie w Tatrach skreślona przez Bronisława Gustawicza około 1880 roku, a z rękopisu odczytana, w części gwarowej poprawiona i dodruku przysposobiona przez Stanisława Hodorowicza i Macieja Hodorowicza, Robert Kowalski - Zapomniana wizyta Arcyksięcia Ferdynanda Rainera Habsburga w Pieninach i na Podhalu, Michał Rapta, Grzegorz Moskal - Partyzancka pamiątka, Kinga Kamila Lovell - Romowie w powiecie nowotarskim w latach 1952-1968 na podstawie relacji służb administracyjnych Polski Ludowej. NOVIFORIANA - Marek Stanisław Fryźlewicz - Kardynał Karol Wojtyła do Nowotarżan. MISCELLANEA - Ryszard M. Remiszewski - Zabytkowe wielkopostne opony z Orawki, Sylwia Bukowska - Dom wszystkich kapłanów, Michał Jabłoński - Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. - zielona alternatywa. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA - Edmund Korngut - Historia mojego stuletniego życia, Phyllis Zych Budka - Wyjątkowy związek: Nowy Targ - Schenectady (USA) BIOGRAFIE, PORTRETY - Monika Waksmundzka-Hajnos - Stefan Banach1892-1945, Jacek Waksmundzki - Prawi synowie Podhala - ks. Leopold Bukowski i Józef Skubisz, Jacek Waksmundzki - Leopold Bednarczyk ps. Szpak - lekarz, społecznik, patriota, Jacek Waksmundzki - Major Józef Chlipała ps. "Lubański", Monika Waksmundzka-Hajnos, Mieczysław Hajnos - Władysław Hajnos (1912-1993). Wspomnienie w 100. rocznicę urodzin, Tadeusz Morawa - Tadeusz Morawa. Powojenne dzieje żołnierza AK, Franciszek Szlaga - Jan Rams - niestrudzony kościelny. KRONIKA NOWOTARSKA - Zofia Giełczyńska - Kronika miasta Nowego Targu. Rok 2012. LISTA NIEOBECNYCH - Irena Łukaszka - Pominęli się. RECENZJE - Bogusław Pachniowski - Kto ratuje jedno życie Jerzego Bieleckiego. Kilka nieśmiałych refleksji, Dorota Łajka - Wędrując przez Czerwone Morze, Zbigniew Moździerz - Nowe publikacje o kościołach w Nowym Targu. BIBLIOGRAFIA - Tomasz Borucki, Katarzyna Zwiercan-Borucka - Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2008, Marcin Jagła - Autorzy i artykuły "Almanachu Nowotarskiego" w latach 2007-2012.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
Book
In basket
Spis treści. Od Redakcji. POEZJA: Wanda Szado-Kudasikowa – Święty. Krzysztof Kokot – Kawiarenka pod płaszczem Orkana. AKTUALIA: Ks. Mieczysław Łukaszczyk – 500-lecie Parafii św. Michała Archanioła w Ostrowsku. Gabriel Wolski – 80 lat KS Podhale – wystawa w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Z PRZESZŁOŚCI MIASTA: Jacek Waksmundzki – Pierwsza tablica poległych w nowotarskim gimnazjum. Mieczysław Batkiewicz – Z dziejów nowotarskiego Auto Moto Klubu „Gorce”. Kinga Kamila Lovell, Janusz Stopka – Sprawa nowotarskich Romów w Komitecie Centralnym PZPR. Michał Maciaszek – Historia nowotarskiej strzelnicy Ligi Obrony Kraju, Cz. I. Ks. Andrzej Dobrzyński – Kierować się prawdą o człowieku, by przemienić oblicze ziemi. Teologiczna refleksja nad nowotarskim kazaniem Jana Pawła II. Z PRZESZŁOŚCI REGIONU: Andrzej Skorupa – Sztuki plastyczne doby baroku na Polskim Spiszu. Część I – rzeźba. Jacek Pędzimąż – Rzeczpospolita Podhalańska 1669–1670. Ryszard M. Remiszewski – W 120. rocznicę powstania Oddziału Towarzystwa Tatrzańskiego w Szczawnicy. NOVIFORIANA: ks. Andrzej Fryźlewicz – Kardynał Karol Wojtyła do Nowotarżan w 40-lecie święceń kapłańskich w kościele NSPJ w Nowym Targu. PRACE I STUDIA ETNOGRAFICZNE: Stanisława Trebunia-Staszel – Oskar Kolberg i jego podhalańskie materiały. Słów kilka o wybitnym badaczu folkloru w 200. rocznicę jego urodzin. Anna Trebunia-Wyrostek – Ślady przedchrześcijańskich wierzeń i obrzędów religijnych na Podhalu. Cz. I Vojtech Bagín – Przemyt jako fenomen pogranicza słowacko-polskiego. Stanisław A. Hodorowicz, Maciej Hodorowicz – Jak się myśli na Podhalu. MISCELLANEA: Wojciech Białoń, Ewa Zarzycka, Stanisław Lasocki – Sejsmiczność Polski. PAMIĘTNIKI, RELACJE, WSPOMNIENIA: Monika Waksmundzka-Hajnos – Obraz wsi podhalańskiej z początku dwudziestego wieku we wspomnieniach profesora Andrzeja Waksmundzkiego. Aleksandra Sadowicz – Wspomnienie o Marii Kudasik. Zofia Śmiałkowska – Wspomnienie o Ojcu Dionizym OFMConv. ks. Jan Zając – Do Miasta na nauki. BIOGRAFIE, PORTRETY: Natalia Kowalska – „W trosce o byt i przeszłość naszej Ojczyzny...”. Pamięci Jana Tylki… Bohatera… Jacek Waksmundzki – Kapitan Dworzański Stanisław Franciszek. Jacek Waksmundzki – Porucznik rezerwy Jan Kozaczka – pedagog i komendant Obwodu Nowotarskiego Związku Strzeleckiego. Monika Waksmundzka-Hajnos – Andrzej Waksmundzki 1910–1998. Marek Stanisław Fryźlewicz – Słowacko-polski błogosławiony 289 KRONIKA NOWOTARSKA: Zofia Giełczyńska – Kronika Nowotarska 2013. LISTA NIEOBECNYCH Marek Stanisław Fryźlewicz – Maria Staszel (1939–2013). RECENZJE Anna Mlekodaj – Galica, Galica… BIBLIOGRAFIA: Tomasz Borucki, Katarzyna Zwiercan-Borucka – Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok 2009.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. I/2
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again