43 results
Book
In basket
(Współczesna Ekonomia.)
Tyt. oryg.: "Ni chômage, ni assistance : du choix éthique a la faisabilité économique" 2007.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 331
Book
In basket
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. - Wydanie 1. - Warszawa : Difin, 2019. - 133, [2] strony : wykresy ; 23 cm.
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
(Engram)
Celem książki jest ukazanie istotnych kwestii dotyczących problemu bezrobocia i łagodzenia jego negatywnych skutków. Autorka szczegółowo i przystepnie przedstawia analizę prawną sytuacji bezrobotnego i jego rodziny na tle ogólnego zjawiska bezrobocia. Opracowanie zawiera szereg wskazań dla pracownikow socjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364.4-057.19
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Filia nr 1
No availability information: sygn. 36
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. IV/5
Book
In basket
(Reportaż)
Barnevernet - instytucja siejąca postrach, przed którą imigranci z Europy Wschidniej ostrzegają się na forach internetowych : zabiera dzieci, rozdziela rodziny, posądza rodziców o niestabilność psychiczną, podburza małoletnich do zeznawania przeciwko bliskim. Czy jednak na pewno wszystko jest czarno-białe?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. Wyp. 308 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, 25-26 października 2011 r., Białystok.
Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników, szczególnie pracowników naukowych, polityków społecznych, studentów nauk społecznych oraz reprezentantów służb społecznych pragnących wzbogacić wiedzę na temat zagadnień ewaluacji w pracy socjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364-6
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Filia nr 1
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 37
Filia nr 1
No availability information: sygn. 37
Book
In basket
Na okł. podtyt.: opieka w domu, pomoc instytucjonalna, świadczenia pieniężne.
Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji: starsza osoba w rodzinie nie radzi sobie już sama. Zmiany związane z wiekiem często prowadzą do ograniczenia samodzielności. Autorka poradnika przekazuje praktyczne informacje, opisuje trudne, złożone problemy seniorów w sposób kompetentny i prosty jednocześnie. Długotrwała opieka nad seniorem jest ciężkim zadaniem i wymaga wielkiej wytrwałości. Nie zawsze mamy możliwość zapewnienia bliskiej, starszej osobie właściwej opieki w domu rodzinnym. Trudno jest nam połączyć to zadanie z pracą, prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Co wtedy robić? Gdzie szukać pomocy? Odpowiedzi znajdziesz w tym poradniku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Poradniki)
Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe? to opracowanie, którego przedmiotem jest uczestnictwo osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej oraz efektywność systemu wsparcia i zabezpieczenia tej grupy. Publikacja ma na celu uświadomienie odpowiednim instytucjom konieczności interdyscyplinarnego podejścia do problemów niepełnosprawności i przełamywania barier wynikających ze stereotypów. W książce zwrócono szczególną uwagę na wyjątkowość, odmienność i różnorodność niepełnosprawności. Poszczególne rozdziały zostały zobrazowane studiami przypadku (case). Niektóre z nich opracowano przy aktywnym współudziale praktyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364.4-056.26
Book
In basket
Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz. - Wydanie 2. poprawione. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 358 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
"Podjęta przez Jolantę Maćkowicz problematyka przemocy wobec osób starszych jest nie tylko ważna, ale także niezmiernie aktualna, gdyż zjawiska poniżania, zaniedbywania, lekceważenia bądź maltretowania ludzi starzejących się i starych nie są czymś nowym i zaskakującym w naszych czasach, a przestrzeń aktów i/lub działań nabierających znamion przemocy jest rozległa – od niechęci, zaniedbywania czy lekceważenia podstawowych potrzeb przez psychiczne i fizyczne maltretowanie aż do pozbawienia życia czy eksterminacji włącznie […]". Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama A. Zycha
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364.63-027.553
Book
In basket
Jest to jedna z najciekawszych książek zajmujących się omówieniem zasad i konsekwencji istnienia państwa opiekuńczego, czyli tego, co w języku codziennym nazywamy socjalem, albo państwem socjalnym. Autorem kilku tekstów, a zarazem całego wyboru, jest Tom G. Palmer, na co dzień wiceprezes Instytutu Katona z Waszyngtonu. Palmer wybrał kilka esejów napisanych przez siebie, oraz kilku wybitnych współczesnych ekonomistów wolnorynkowych, próbujących odbrązowić mitologię towarzyszącą państwu opiekuńczemu i ukazać prawdziwe oblicze tej szarlatanerii. Książka zawiera empiryczne i teoretyczne argumenty przeciwko absurdalnej koncepcji państwa opartego na manipulacji władzy i marnotrawstwie wysiłku obywateli. Zwięzły styl i prostota sprawiają, że może być ona pomocna w przekonywaniu lewicy, dowodząc że to co z założenia miało służyć ludziom, w praktyce obraca sie przeciwko nim, szkodząc wszystkim. Czyta się jak kryminał! Bo i jest to kryminał.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364-146.2
Book
In basket
Pomoc społeczna w praktyce : wzory decyzji i pism z komentarzem : (z suplementem elektronicznym) / Grzegorz Rajski. - Stan prawny kwiecień 2017 r., w suplemencie elektronicznym uwzględniono również zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r. - Gdańsk : ODDK, 2017. - 778, [1] strona ; 24 cm.
W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawnienia do m.in.: - zasiłku stałego, - zasiłku okresowego, - zasiłku celowego „zwykłego”, „kontraktowego”, „specjalnego”, w związku z klęską żywiołową oraz w związku ze zdarzeniem losowym, - usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług świadczonych w ośrodku wsparcia/ środowiskowym domu samopomocy / domu pomocy społecznej, - niezbędnego schronienia/ ubrania / gorącego posiłku w wersjach dla osób samotnie gospodarujących, osób gospodarujących w rodzinie oraz rodzin. Książka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2174) – przyznawanie zasiłku stałego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej oraz możliwość przyznania zasiłku okresowego za czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 349.3:364(438)
Book
In basket
Podręcznik przedstawia podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu poradnictwa, w tym poradnictwa socjalnego. Ponadto zawiera opis praktycznych działań i niezbędnych w tym celu kompetencji i umiejętności, które musi posiadać pracownik socjalny w procesie poradniczym. Autorka skupia uwagę na dyskursie wokół pojęcia poradnictwa socjalnego, zwłaszcza zaś poradnictwa socjalnego dla rodzin - jednego z najważniejszych obszarów działań współczesnego pracownika socjalnego. Podręcznik zawiera opis procesu komunikacji i rozwiązywania trudnych spraw, w jakie uwikłane są jednostki i ich rodziny poprzez zastosowanie odpowiednich metod, technik i narzędzi stosowanych w poradnictwie socjalnym dla rodzin.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364.4
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616-053.9
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364-4
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 36
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 36
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364.4
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again