7 results
Authority data
Polityka spójności UE (hasło przedmiotowe)
zob. też Fundusz Spójności UE (hasło przedmiotowe) ; Fundusz Spójności UE (hasło przedmiotowe)
zob. też Polityka regionalna UE (hasło przedmiotowe) ; Polityka strukturalna UE (hasło przedmiotowe) ; Projekt hybrydowy (hasło przedmiotowe) ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Cohesion Policy ; EU Cohesion Policy
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 339.923
Book
In basket
(Monografie - Oficyna Prawa Polskiego)
W książce przedstawione są ogólne zagadnienia związane z polityką spójności, kwestie związane z funduszami finansującymi wspólną politykę rolną i rybacką oraz funduszami strukturalnymi, Funduszem Spójności i innymi funduszami europejskimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 338.22
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 332.14
Book
In basket
Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, proces integracji obejmujący zarówno sferę społeczną, jak i gospodarczą oraz efekty osiągnięte po ponad 70 latach od powstania pierwszej Wspólnoty. Uwzględniono regulacje dotyczące bieżącego okresu finansowania 2014?2020 w zakresie najważniejszych obszarów polityki UE oraz jej struktury instytucjonalnej. Każdy rozdział podręcznika rozpoczyna informacja wskazująca, jakie najważniejsze zagadnienia znajdują się w jego treści. Wszystkie rozdziały zawierają podsumowanie, pytania kontrolne oraz literaturę dla osób poszukujących szerszych informacji na dany temat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 327.39(4-67)
Book
In basket
W publikacji przedstawiono absorpcję środków unijnych w Polsce w latach 1990-2020 z uwzględnieniem poszczególnych ram finansowych. Poddano analizie wykorzystanie funduszy pomocowych, przedakcesyjnych oraz strukturalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 332.14(4-67)
Book
In basket
Fundusze strukturalne są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Pod tym pojęciem rozumie się zasoby finansowe Unii Europejskiej, z których udzielana jest pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich (w kierunku ich usprawnienia) drogą interwencji i oddziaływania w kluczowych sektorach i regionach. Ich zadaniem jest wspieranie modernizacji oraz różnego rodzaju przekształceń w krajach Unii w taki sposób, aby uzyskać wyższy poziom spójności ekonomicznej i społecznej.Zarządzanie funduszami europejskimi to proces istotny dla każdego z państw członkowskich UE, korzystających z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Łączy w sobie kwestie związane z polityką spójności, funduszami strukturalnymi i programami europejskimi, przygotowaniem i zarządzaniem projektowym oraz wnioskiem o dofinansowaanie. Znajomość tych zagadnień, w odniesieniu do Polski, jest wyjątkowo przydatna w aktualnie trwającym procesie aplikacyjnym - perspektywie finansowej 2014-2020. [Rec. na okł.].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 339.7(4-67)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again