9 results
Book
In basket
W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Ustalono i scharakteryzowano niezbadane dotąd w nauce prawa finansowego formy prawne, w jakich mogła być organizowana działalność budżetowa samorządu terytorialnego w czasach II Rzeczypospolitej oraz w latach 1944-1950. Głównymi walorami książki są: oryginalność, kompleksowość analizy, interesująca tematyka, użyteczność oraz bogactwo źródeł. Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności do studentów kierunków: prawo, administracja, ekonomia, historia i zarządzania oraz uczestników studiów podyplomowych. Będzie interesującą lekturą również dla teoretyków prawa i ekonomii, działaczy samorządowych, a także innych osób zainteresowanych problematyką polskiego samorządu terytorialnego i prowadzonej przez ten samorząd działalności finansowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.73:336.14
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.73:336.1(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347
Book
In basket
"Przeprowadzona przez Autora w szerokim ujęciu pogłębiona, a równocześnie syntetyczna analiza wypowiedzi przedstawicieli doktryny opatrzona jest refleksją naukową. Przedstawiona argumentacja jest zawsze przemyślana, wyczerpująca i uzasadniona. Wszystkie analizy instytucji prawa karnego skarbowego wsparte zostały zwięzłą, ale konstruktywną argumentacją na rzecz stawianych tez. Szczególnie wartościowe i warte podkreślenia jest uwzględnienie i podanie czytelnikowi źródeł w postaci literatury pod każdym z prezentowanych haseł. Dzięki temu można je wykorzystywać w przyszłości w celu rozszerzenia wiedzy na temat danej instytucji prawa karnego skarbowego. Opracowanie haseł zostało przygotowane rzetelnie, ze znawstwem poruszanej problematyki, mimo że dotyczy ona skomplikowanych problemów. Dobór haseł jest przemyślany, a ich objaśnienia są jasno i wyczerpująco opracowane. Istotne jest także to, że poruszana tematyka obejmuje wiedzę nie tylko z zakresu zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe, zasad karania za przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe, ale także prawa karnego skarbowego procesowego oraz wykonawczego". (Z recenzji dr hab., prof. UMCS Ewy Kruk)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 343.359
Book
In basket
Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje i wyjaśnia zasady działania czterech głównych obszarów finansów publicznych: system finansowy państwa, budżet państwa i inne budżety publiczne, deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny, finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego. Książka przeznaczona dla studentów wydziałów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, podyplomowych studiów samorządowych, podatkowych, jak również dla pracowników naczelnych i centralnych organów administracji publicznej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.73(438)
Book
In basket
Prawo finansowe w pigułce / [red. prowadzący Aneta Gacka-Asiewicz]. - Stan prawny do Dz. U. z 2013 r. poz. 934. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - XV, [1], 264 s. : il. ; 17 cm.
(Na Egzamin!)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336
Book
In basket
(Monografie Lex)
Tyt. grzb.: Przeciwdziałanie patologiom na rynkach... Na książce zbędny ISSN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 343
Book
In basket
(Rachunkowość Budżetowa Rekomenduje)
(Sektor Publiczny)
Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek. Autorka szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania budżetowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, począwszy od zasad ich sporządzania, przez terminy składania, podmioty odpowiedzialne, aż po zasady składania korekt. Całość opatrzona jest ciekawymi przykładami występujących w jednostkach operacji gospodarczych wraz ze wskazaniem ich właściwego ujęcia w poszczególnych sprawozdaniach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 346.52
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again