40 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342.7
Book
In basket
Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 343.4
No cover
Book
In basket
Handel zagraniczny : poradnik / Jarosław Hermanowski. - Wyd. 9 zm. i popr. - Warszawa, Zielona Góra : Univers, 2004. - 474 s. : il. ; 25 cm.
(Handel Zagraniczny)
Na grzbiecie 9 oznacza kolejne wyd.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 339
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342.7
E-book
In basket
Głównym celem monografii było zbadanie adekwatności wypracowanych w teorii prawa koncepcji podziału na prawo publiczne i prawo prywatne w prawie Unii Europejskiej. Na marginesie zasadniczych rozważań uwzględniono również dyskusję nad Europejskim Kodeksem Cywilnym, harmonizacją/unifikacją prawa prywatnego i refleksję nad rolą prawa prywatnego w procesie integracji społecznej. W publikacji można wyodrębnić trzy obszary problemowe: 1) adekwatność wyróżnienia prawa prywatnego UE jako rodzaju prawa; 2) kwestię uzasadnienia podziału europejskiego prawa na publiczne i prywatne; 3) modernistyczne uwikłania unijnego prawa prywatnego. Procesy integracji europejskiej oraz globalizacyjne „narzucają” nowe rozumienie prawa publicznego i prawa prywatnego. Wiąże się to ściśle ze zjawiskami: publicyzacji prawa prywatnego, prywatyzacji prawa publicznego oraz multicentryzmem. Na prawo prywatne Unii Europejskiej składa się wiele aktów unijnych o charakterze wiążącym i niewiążącym. Dyrektywy unijne w większości dotyczą obrotu konsumenckiego i są wdrażane za pomocą procedur administracyjnoprawnych, co stanowi pogwałcenie założeń prawa prywatnego. Do prawa prywatnego Unii Europejskiej trzeba również zaliczyć prawo międzynarodowe prywatne. Książka skierowana jest zarówno do teoretyków i filozofów prawa, dogmatyków prawa międzynarodowego i europejskiego, cywilistów, komparatystów i historyków prawa, jak też do wszystkich zainteresowanych prawem prywatnym, które może być szansą dla rozbudowy Wspólnoty.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 316.77
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 658.15
E-book
In basket
Monografia stanowi pierwsze w doktrynie prawa międzynarodowego opracowanie zagadnienia należytej staranności, leżącego u podstaw odpowiedzialności międzynarodowej państw za zaniechanie ich organów. Celem dokonanej analizy jest wykazanie, iż należyta staranność zdefiniowana została w dorobku prawa międzynarodowego dostatecznie precyzyjnie, zaś jej rola jest na tyle znacząca, aby uznać ją za jedną z zasad prawa międzynarodowego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 504
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko, Milena Ingelevič-Citak. - 5. wydanie zmienione i uaktualnione / opracowali Piotr Obacz, Piotr Turek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXIV, 472 strony ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Wydanie poprzednie pod hasłem: Paweł Czubik, Brygida Kuźniak.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341.1
No cover
Book
In basket
Zawiera nagrodzone w Konkursie Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych prace nastoletnich uczestników, pochodzące z jego trzech edycji (lata 2006-2008) i artykuły członków Zespołu do spraw Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającego przy Małopolskim Oddziałe Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341.3
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 35 (1 egz.)
Book
In basket
Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. - Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 296 stron ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341.231.14
No cover
Book
In basket
Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar. - Fundacja Studiów Międzynarodowych.- Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2004. - 478 s. ; 21 cm.
Zawiera także wybór dokumentów międzynarodowych dot. praw człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342.7
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341.234
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.78
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again