41 results
No cover
Book
In basket
(Seria z Wodnikiem : biblioteka nowej myśli)
Tyt. oryg.: "The anatomy of human destructiveness"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Filia nr 1
All copies are currently unavailable
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.96
Filia nr 1
No availability information: sygn. 159.9
Book
In basket
(Dzieła / S. Freud ; t. 7)
Siódmy tom dzieł Sigmunda Freuda obejmuje wybór pism poświęconych zjawiskom histerii i lęku - sięga on zatem do samych korzeni psychoanalizy, od badania histerii zaczęła się bowiem historia psychoanalitycznej refleksji nad człowiekiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.942
Book
In basket
Historia polskiej myśli psychologicznej / Teresa Rzepa, Bartłomiej Dobroczyński. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 494, [2] strony : faksymilia, portrety ; 21 cm.
Historia polskiej myśli psychologicznej w syntetyczny sposób pokazuje narodziny oraz dzieje polskiej psychologii naukowej, stosowanej oraz psychoanalizy. Autorzy opisują historię polskiej psychologii począwszy od rozważań o charakterze psychologicznym zawartych w dawnych tekstach naukowych, przez pierwsze projekty uprawiania psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej, po powołanie katedr i pracowni psychologicznych oraz funkcjonowanie psychologii pozauniwersyteckiej, stosowanej. Monografia prezentuje dzieje polskiej psychologii do wybuchu drugiej wojny światowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.9.01
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 821.133.1(091)
Book
In basket
Wydanie 1. pt.: Największy psycholog wszech czasów, 2003.
Tytuł oryginału: Jesus the greatest psychologist who ever lived.
Baker dowodzi, iż najnowsze odkrycia psychologiczne nie tylko nie kłócą się z przesłaniem ewangelii, lecz czynią je bardziej zrozumiałym. Psychoterapeutyczna mądrość zawarta w naukach Jezusa może pomóc w próbach zachowania zdrowia psychicznego. Autor wskazuje, jak można ją stosować obecnie. (...) Na temat nauk Jezusa napisano wiele książek. Większości z nas nie jest obca tradycyjna interpretacja jego słów, chciałbym jednak rzucić nowe światło na ich odwieczną mądrość. Analiza współczesnych teorii psychoanalitycznych umożliwiła mi spojrzenie pod innym kątem na naukę Jezusa i wzbogaciła życie moje oraz moich pacjentów. Odkryłem, że najnowsze osiągnięcia psychologiczne nie tylko nie kłócą się z przesłaniem Jezusa, lecz czynią je wręcz bardziej zrozumiałym, pełnym psychologicznej głębi, której wcześniej nie dostrzegałem. Książka ta rzuca świeże spojrzenie na dobrze znane przypowieści, pozwalając nam w świetle współczesnej myśli psychologicznej czerpać nową mądrość ze słów Jezusa (...) Ze wstępu dr. Marka W. Bakera.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Filia nr 2
No availability information: sygn. 2
Book
In basket
Jung / Zofia Rosińska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982. - 238, [2] strony : 1 portret ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie : Filozofia)
Zawiera także "Wybór pism" C. G. Junga, tł. z niem. Jerzy Prokopiuk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 1A/Z
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 82(091)
Book
In basket
W książce zaprezentowano zmieniający się na przestrzeni wieków oraz widoczny na różnych obszarach kulturowych stosunek państw i społeczeństw do osób z zaburzeniami psychicznymi - zarówno chorych psychicznie, jak i upośledzonych umysłowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 316.344-056.34/.36
Book
In basket
(Dzieje Psychoanalizy w Polsce)
"Twórczość Brunona Schulza stanowi osobliwą wersję Freudowskiego „romansu rodzinnego”, w którym figura Ojca, reprezentanta biblijnego Prawa, utraciła centralne znaczenie na rzecz figur kobiecych - Adeli, Bianki i Matki. Zmiana nie polega jednak na tym, że kobiety stały się teraz podmiotem Prawa, ale na tym, że Prawo stało się parodią siebie. Okazało się ono w rękach kobiet Prawem pozorowanym, które nastawione jest na poniżanie męskiego podmiotu. Wynika to stąd, że pozycja kobiet w roli podmiotu Prawa została im narzucona przez Józefa/Brunona, który w ten sposób próbuje ratować swój świat bez Ojca. Ta strategia ma jednak swoją cenę. Jest nią permanentne nicestwienie Schulzowskiego świata prozy. W degradacji roli Ojca zawiera się zarazem klucz do objaśnienia masochizmu i fetyszyzmu Józefa/Brunona. Jest ona równoznaczna z degradacją świata męskiego. To świat w stanie rozpadu, w którym cały byt odchodzi w nicość. Wraz z nim w nicość odchodzi Bóg tego świata, a zarazem jego Mesjasz. Czekanie na niego stało się obsesyjną czynnością natrętną, pustym teatralnym gestem, który przesłania poczucie opuszczenia przez sacrum i skrajną rozpacz. Ta propozycja lektury dzieła Schulza staje w poprzek utrwalonej u nas tradycji interpretacyjnej, w której upatruje się w nim dzieło „radosne”, pełne cudów i tajemnej magii oraz świetlistości i słońca. Tymczasem w świecie prozy drohobyckiego pisarza rządzi niepodzielnie Tanatos. To świat wychylony ku śmierci i skazany na zagładę. Podobnie jak świat Kafki, nie może być on zbawiony. Czytanie książki Pawła Dybla jest przeżyciem intelektualnym, co należy rozumieć nie jako konwencjonalny wyraz uznania, ani egzaltację zaciekawienia - lecz jako sens obcowania z czymś wymykającym się zaszufladkowaniu. Książka bowiem mówi zarówno rzeczy „heretyckie”, jak i podstawowe, jest zasadniczo nowa, a wszak w lekturze odbierana jako od dawna „prosząca się” o napisanie, wreszcie jej psychoanalityczne rozpoznanie Schulza-człowieka wchodzi, można tak powiedzieć, w wielostopniową polemikę z utrwalonymi w literaturoznawstwie wizerunkami Schulza-artysty." (prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 821.162.1(091)A/Z
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.96
Book
In basket
1. wyd. Narkotyków pt. Nikotyna, Alkohol, Kokaina, Peyotl, Morfina, Eter + Appendix, Warszawa 1932.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.9
Book
In basket
Nerwica a rozwój człowieka : trudna droga do samorealizacji / Karen Horney ; przełożyła Zofia Doroszowa. - Wydanie 1. pełne, poprawione, (dodruk). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. - 503, [1] strona ; cm.
(Psychologia)
Książka ukazuje skomplikowany mechanizm nerwicy oraz rozmaite jej rodzaje i wskazuje sposoby jej leczenia. Nerwica, jedna z najpopularniejszych chorób naszego wieku, jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się występowaniem lęków i środków obronnych stosowanych przeciwko nim oraz poszukiwaniem rozwiązań kompromisowych w sytuacjach konfliktowych; jest zaburzeniem stosunku jednostki do siebie samej oraz otoczenia. Horney w swej książce pokazuje cały skomplikowany mechanizm nerwicy, rozmaite jej rodzaje, a poprzez wskazanie sposobów wyleczenia ułatwia czytelnikowi wejrzenie we własną psychikę. Zachęca do analizy swego postępowania i uczy, że człowiek może się naprawdę rozwijać tylko wówczas, gdy przyjmie całkowitą odpowiedzialność za siebie...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.891
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.96
Book
In basket
(Biblioteka Klasyków Psychologii)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.96
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Społecznej)
Oryg. : Uber den Traum.
Adaptacja na podst. przekł. Beaty Rank, w oparciu o wyd. Polskiej Biblioteki Psychoanalitycznej, Lipsk 1923.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.963
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 159.9
Book
In basket
(Meandry Kultury)
Tytuł oryginału: Über die Liebe zum Leben
Tym razem w książce O miłości do życia, czyli w cyklu wykładów czy raczej audycji radiowych, przedstawia najważniejsze elementy swojego typu humanistycznego myślenia. Ale nie tylko. Książka w znacznej mierze przedstawia skrajnie przeciwne do miłości uczucia – analizuje Fromm przyczyny pasywności ludzi, ale i przyczyny agresji, analizuje polityczne i psychiczne przyczyny wojen. W tym kontekście nie może zabraknąć analizy systemu hitlerowskiego. Zajmuje się także nieodłącznym dla niego tematem czyli kryzysem paternalistycznego porządku świata. Znaczna część poświęcona jest polemice z innymi widzeniami człowieka. Mamy więc stały u Fromma dyskurs z poglądami Zygmunta Freuda. A na koniec zadaje zasadnicze nie tylko w psychoanalizie pytanie: Kim jest człowiek?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 130.2
No cover
Book
In basket
Tytuł oryginału: The art of listening, 1991.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 615.851
Book
In basket
O sztuce słuchania : terapeutyczne aspekty psychoanalizy / Erich Fromm ; [przetł. i notę o aut. oprac. Robert Saciuk]. - Wyd. 4 zm. / przedm. do 4 wyd. napisała Teresa Rzepa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 161, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Klasyków Psychologii.)
Tyt. tł.: "The art of listening", tyt. oryg.: "Von der Kunst des Zuhörens" 2005.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. 615.851
Book
In basket
(Dzieje Psychoanalizy w Polsce)
Książka przybliża polskiemu czytelnikowi bogatą recepcję psychoanalizy Freuda i Junga w polskich środowiskach inteligenckich Galicji i Kongresówki w latach 1900-1918. Złożyły się na nią artykuły, które zostały opublikowane w najważniejszych czasopismach naukowych wydawanych w tym czasie. Wybór ukazuje, jak żywe było wtedy zainteresowanie psychoanalizą wśród polskich psychologów i lekarzy (Franciszka Baumgarten, Maurycy Bornstein, Stefan Błachowski, Tadeusz Jaroszyński, Wacław Radecki, Adam Wizel), z których wielu odegrało później kluczową rolę w rozwoju i popularyzacji rodzimej wersji tego nurtu. Znalazły się w tej antologii także prace znaczących postaci spoza kręgów lekarskich, jak Karol Irzykowski, Bronisław Malinowski, Leopold Wołowicz czy Stanisław Ignacy Witkiewicz, pokazujące, że zainteresowanie to zaczynało z czasem promieniować na środowiska filozoficzne, literaturoznawcze, pedagogiczne i literackie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 159.964.2
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again