3 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 343
Book
In basket
Psychologia penitencjarna / redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Wydanie 1., 1. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 600 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
(Psychologia w postępowaniu karnym i wykonawczym)
Ta książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu psychologii penitencjarnej. Czytelnik znajdzie w niej: - omówienie problemu kary kryminalnej, zwłaszcza kary bezwzględnego pozbawienia wolności oraz jej alternatyw, - charakterystykę polskich instytucji penitencjarnych oraz personelu więziennego, - rozległą wiedzę na temat zróżnicowania społeczności więźniów i podkultury więziennej, - przegląd teorii psychologicznych dotyczących socjalizacji i ponownego uspołecznienia, a także izolacji więziennej i jej konsekwencji, - analizę form oddziaływania penitencjarnego (praca więźniów, wolontariat, kontakty ze społeczeństwem ludzi wolnych) oraz pomocy postpenitencjarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 343.26-052
Book
In basket
Celem naukowym monografii jest dokonanie analizy systemu przygotowania i funkcjonowania określonych służb w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ustalenie ich statusu, obowiązków oraz systemu doskonalenia w wypełnianiu podstawowych funkcji w państwie. Podjęte rozwiązania w niniejszej monografii, zdaniem autorów, mogą znacząco wzbogacić stan wiedzy dotyczący ustanowionego porządku prawnego w państwie, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, przestrzegania dyscypliny służbowej oraz dbałości o dobre imię służby, strzec jej godności i honoru, a także wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/354.08(438)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again