12 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
Jawność w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 802 s. ; 25 cm.
(Monografie Lex)
Na książce zbędny ISSN.
Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji 24. rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawione w książce zagadnienia dotyczą aktualnych i istotnych dla teorii i praktyki samorządu terytorialnego problemów. Autorzy opracowań dokonują analizy ogromnego spektrum przejawów zasady jawności samorządu terytorialnego, czy też szeroko rozumianej administracji publicznej, która to zasada obejmuje w szczególności: prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy, powiatu oraz sejmiku województwa i posiedzenia ich komisji, a także dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy, powiatu i województwa oraz komisji rad gminy, powiatu i sejmiku województwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 342.7
Book
In basket
Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. Opracowanie zawiera także kilka wzorów dokumentów wpisujących się swoimi rozwiązaniami w system kontroli zarządczej ? wzory te mają na celu uszczelnienie systemu zarządzania jednostką sektora finansów publicznych w zadaniach dotyczących dochodzenia należności pieniężnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 352/353
Book
In basket
Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Wyd. 6, stan prawny na 1 września 2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 579 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
W podręczniku szczegółowo omówione zostały zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega. Dodatkowo w obecnym, szóstym wydaniu podręcznika uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej oraz ograniczeń antykorupcyjnych dotyczących funkcjonariuszy samorządowych. Szczegółowo omówiono także pozycję prawną miasta na prawach powiatu. Ponadto ukazano polski samorząd terytorialny na tle europejskim, zwracając uwagę na kwestię regionalizmu oraz zarządzania aglomeracjami. [https://www.profinfo.pl].
Spis treści: Wstęp ; Pojęcie i istota samorządu tertorialnego ; Kształt oraz funkjonowanie polskiej administracji terenowej ; Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach ; Struktura organizacyjna gminy ; Ustrój powiatu ; Miasto na prawach powiatu ; Struktura organizacyjna województwa samorządowego ; Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej ; Pracownicy samorządowi ; Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące funkcjonariuszy samorządowych ; Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego;Zadania samorządu terytorialnego ; Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego ; Dochody jednostek samorządu terytorialnego ' Mienie gmin, powiatów i województw samorządowych ; Nadzór nad samorządem terytorialnych ; Zarządanie metropoliami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
Tyt. grzb.: Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych...
Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia dotyczące pojęcia, podstaw prawnych i celu tworzenia jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz możliwości ich zmiany w aktualnym stanie prawnym. Obejmuje analizę przepisów ustrojowych regulujących tę materię oraz zawiera odniesienie do kwestii finansowych, przesądzających o efektywności i gospodarności w zakresie rozpatrywanych transformacji strukturalnych. Problematyka poruszana w pracy została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym, a także wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań wraz z wzorami i schematami działań. Publikacja uwzględnia aktualne orzecznictwo, doktrynę i poglądy wyrażone w piśmiennictwie prawa administracyjnego, prawa handlowego oraz publicznego prawa gospodarczego. Dodatkowo autorzy wskazują na wady i zalety poszczególnych form działalności oraz korzyści i zagrożenia wynikające z przyjętych rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 342
Book
In basket
Na kartach książki, będącej ciekawym raportem z badań słabo reprezentowanego w dotychczasowej polskiej literaturze zagadnienia, Autorzy starali się odpowiedzieć na wiele pytań nurtujących nie tylko specjalistów, m.in.: * Dlaczego samorządy podejmują decyzję o podjęciu współpracy lub jej zaniechaniu? *Jakie trudności się pojawiają, kiedy próba kooperacji zostaje podjęta? *Dlaczego zdarza się, że podejmowane wspólnie wysiłki kończą się fiaskiem? *Jakie czynniki warunkują powodzenie współpracy i jak przebiega jej rozwój? *Czy sytuacja zmieniała się w ostatnich latach i czego w związku z tym możemy się spodziewać w nieodległej przyszłości?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again