40 results
Authority data
Unia Europejska (UE) (hasło formalne)
Unia Europejska (UE) (hasło przedmiotowe)
zob. też Europejska Wspólnota Energii Atomowej (hasło przedmiotowe) ; Europejska Wspólnota Węgla i Stali (hasło przedmiotowe) ; Unia Zachodnioeuropejska (hasło przedmiotowe) ; Wspólnota Europejska (hasło przedmiotowe)
zob. też Europejska Wspólnota Energii Atomowej (hasło formalne) ; Europejska Wspólnota Węgla i Stali (hasło formalne) ; Unia Zachodnioeuropejska (hasło formalne) ; Wspólnota Europejska (hasło formalne)
zob. też Unia Gospodarcza i Walutowa (1991) (hasło przedmiotowe) ; Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE (hasło przedmiotowe) ; Mechanizm Ochrony Ludności (hasło przedmiotowe) ; Agencje europejskie (hasło przedmiotowe) ; Euro (pieniądz) (hasło przedmiotowe) ; Europa 2020 (hasło przedmiotowe) ; Europejska Klasyfikacja Działalności (hasło przedmiotowe) ; Europejska Rama Kwalifikacji (hasło przedmiotowe) ; European Travel Information and Authorisation System (hasło przedmiotowe) ; Europejski Korpus Solidarności (hasło przedmiotowe) ; Eurosceptycyzm (hasło przedmiotowe) ; Flaga europejska (hasło przedmiotowe) ; Instytucje europejskie (hasło przedmiotowe) ; Integracja europejska (hasło przedmiotowe) ; Kraje AKP (hasło przedmiotowe) ; Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) (hasło przedmiotowe) ; Negocjacje akcesyjne (hasło przedmiotowe) ; Programy UE (hasło przedmiotowe) ; Prawo wspólnotowe europejskie (hasło przedmiotowe) ; Referendum w kwestiach Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Strategia lizbońska (hasło przedmiotowe) ; Wartości Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Wydawnictwa urzędowe Wspólnot Europejskich (hasło przedmiotowe)
zob. też Kraje strefy Schengen (hasło przedmiotowe) ; Kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Kraje strefy Schengen (hasło przedmiotowe) ; Kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: UE ; European Union ; Wspólnoty Europejskie ; Unia Europejska
Book
In basket
A więc wojna! / Rafał A. Ziemkiewicz. - Wydanie 1. - Lublin : Fabryka Słów, copyright 2018. - 397, [3] strony ; 20 cm.
Ćwierć wieku temu Polacy zwolnili się z myślenia o świecie i przyszłości. Nasze elity, a w ślad za nimi rzesze zwykłych obywateli uznały, że wszystko, co słuszne, zostało już wymyślone - tam, na Zachodzie. A jeśli coś jeszcze pozostaje do wymyślenia, to też oni, tam, to wymyślą. Nam wystarczy naśladować, implementować standardy i pławić się w radosnej bezmyślności. Oni tam wiedzą, dokąd prowadzą świat, a my małpujemy i wypełniamy zalecenia, dzięki czemu u nas też będzie tak samo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Filia nr 1
No availability information: sygn. 32
Book
In basket
Publikacja Demokracja - istota, idee, cele i ich realizacja wpisuje się w dyskusję o kryzysie demokracji liberalnej i jego następstwach dla państwa demokratycznego oraz społeczeństwa obywatelskiego, prowadzoną wśród naukowców, zwłaszcza politologów, prawników i socjologów, ale także w wielu kręgach społeczeństwa zainteresowanych tą problematyką. Przedmiotowa propozycja ujęcia tematu ma na celu ukazanie istoty problemów, ich uwarunkowań i następstw oraz kwestii kontrowersyjnych, wzbudzających polemiki i stanowiących punkt odniesienia dla prowadzonych badań i analiz naukowych. (…) W pracy są stawiane kardynalne pytania dotyczące statusu teoretycznego, normatywnego i funkcjonalnego demokracji liberalnej oraz źródeł i następstw jej kryzysu. Fragmenty Wstępu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 321.7
Book
In basket
Tytuł oryginału: The Euro: how a common currency threatens the future of Europe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.744(4-67)
Book
In basket
(Biblioteka "Polityki")
Europa jest mocarstwem. Z pewnością to pojęcie nie brzmi dziś dobrze. Myślenie mocarstwowe i sny o potędze łączyło się zwykle z ambicjami panowania nad kimś, co nie pasuje do dzisiejszych czasów wzajemnych zależności. Ale kiedy, jeśli nie teraz, UE powinna spróbować takiej wspólnej polityki, która rzeczywiście byłaby warta takiego miana? Także jako siła pozwalająca przeciwstawić się narastającej dynamice prądów populistycznych. Upraszczający europejskie problemy prawicowi populiści nie mają do zaoferowania nic poza frazesami i narodową nostalgią. Natomiast odnowiona UE mogłaby tu pełnić funkcję skutecznego antidotum. Europa jest mocarstwem swoistego rodzaju. Takim, które opiera się przede wszystkim na uznaniu pierwszeństwa prawa, siły negocjacji i porozumień. Niemniej Europa musi wyznaczyć sobie nowe priorytety.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327.39(4-67)
Book
In basket
Europeizacja : analiza oddziaływania Unii Europejskiej / Janusz Ruszkowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 284, [2] strony : ilustracje ; 23 cm.
Książka jest pierwszym w Polsce naukowym wytłumaczeniem wielokierunkowego oddziaływania Unii Europejskiej na państwa członkowskie oraz państw członkowskich na Unię Europejską z wykorzystaniem praktycznych przykładów i z pomiarem ich wpływu. Dlatego adresatami opracowania są wszyscy, którzy chcą zrozumieć mechanizmy wywołujące zmiany w kraju członkowskim UE pod wpływem integracji europejskiej oraz transformujące UE w wyniku oddziaływania państw członkowskich, ale także podmiotów trzecich (spoza UE).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327.39(4-67)
Book
In basket
Historia integracji europejskiej / Kazimierz Łastawski. - Wyd. 2. popr. i rozsz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - 370 s. ; 23 cm.
oprawiona i uzupełniona Historia integracji europejskiej w usystematyzowany sposób ujmuje procesy jednoczenia Europy od najdawniejszych idei do XXI wieku. Autor wyróżnia cztery zasadnicze etapy procesu integracyjnego: 1. okres idei i początkowych działań integracyjnych; 2. etap zacieśniania i rozszerzania integracji (wszerzö i w głąbö); 3. etap powstania i kierunki działalności Unii Europejskiej; 4. etap rozszerzenia integracji na państwa Europy Środkowej i Wschodniej.Pracę wzbogacają tabele, kronika działań integracyjnych, wykazy struktur i osób funkcyjnych oraz podstawowa literatura przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 33 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently unavailable
Czytelnia
No availability information: sygn. 341
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 339
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. VII
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341
Book
In basket
Na okładce i grzbiecie: Nowe wydanie.
Decyzja Wielkiej Brytanii o rezygnacji z członkostwa w Unii Europejskiej oraz kryzys migracyjny, zdominowały w ostatnim czasie dyskusje, odbywające się w krajach członkowskich wspólnoty oraz jej instytucjach. Dlatego pojawiła się konieczność przygotowania piątego, znacząco zmienionego i uaktualnionego „Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej”. Nowe wydanie ma na celu aktualizację zagadnień, w kontekście obecnych wieloletnich ram finansowych 2014-2020 oraz innych procesów, jakie zaszły w rozwoju i funkcjonowaniu Unii Europejskiej w ostatnich latach. Autorzy omawiają m.in.: kolejne rozszerzenia UE i strefy euro, zmiany w funkcjonowaniu strefy euro po kryzysie, nowy budżet UE, fundusze europejskie i system ich wdrażania oraz zmiany w wybranych politykach sektorowych. W publikacji oprócz aktualizacji treści poruszane są zagadnienia powiązane z powtarzającymi się pytaniami o suwerenność państw członkowskich oraz obecną sytuację w UE - politykę azylową i migracyjną. Ważnym uzupełnieniem są treści poświęcone Polsce, w których zawarto informacje takie jak: proces akcesji do Unii Europejskiej, w tym negocjacje, uzyskane okresy przejściowe i derogacje, prze­pływy finansowe między Polską a UE oraz obowiązujące w naszym kraju procedury i możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 339.923(4-67)
Book
In basket
U dołu okł.: Nowe wydanie, UE-27, Budżet 2007-2013.
Podręcznik-leksykon, skierowany przede wszystkim do licealistów, maturzystów, kandydatów na studia i studentów różnych uczelni, szczególnie na kierunku europeistyka i specjalnościach europejskich (studia europejskie, administracja europejska) oraz do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat integracji europejskiej i udziału Polski w tym procesie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 33
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341
Book
In basket
Pełne powodzenie transformacji systemowej po 1989 r. zależało od włączenia Polski w proces integracji europejskiej. Kosztem tej transformacji jest do dziś m.in. poddanie wewnętrznych przemian oddziaływaniu zewnętrznej presji modernizacyjnej wytwarzanej przez Unię Europejską. Następstwami tego są: kruchość kompromisu integracyjnego i zarazem państwotwórczego, zawężenie percepcji procesu integracji do jej wymiaru gospodarczego oraz znaczne przyspieszenie dostosowawcze. W miarę zbliżania się terminu wejścia Polski do UE ów kompromis podlegał pogłębiającej się destrukcji i czynił przestrzeń dyskursu parlamentarnego coraz bardziej dysfunkcjonalną. Przestrzeń tę autor przedstawia w książce jako uskrajnioną polaryzację odmiennych obrazów miejsca i roli Polski w Unii, pomiędzy którymi brak jest mediacji. U podstaw tych obrazów leżą zróżnicowane oceny zapoczątkowanego blisko trzy dekady temu procesu przemian ustrojowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko, Milena Ingelevič-Citak. - 5. wydanie zmienione i uaktualnione / opracowali Piotr Obacz, Piotr Turek. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XXIV, 472 strony ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Wydanie poprzednie pod hasłem: Paweł Czubik, Brygida Kuźniak.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341.1
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341
Book
In basket
Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy wyciągnęliśmy właściwe wnioski i jesteśmy lepiej przygotowani na nadejście ewentualnych kolejnych kryzysów? Czy warto realizować inicjatywy o horyzoncie ponadnarodowym czy również lepiej skoncentrować się na działaniach podejmowanych w ramach nurtu nowego nacjonalizmu? Autorka szukając odpowiedzi na powyższe pytania, analizuje sprawność działania europejskich instytucji ponadnarodowych na tle podmiotów krajowych i wydajność używanych poprzez nie instrumentów. Nie należy reagować grzechem na grzech. Nie odpowiada się na błędy teorii i praktyki - a tym jest neoliberalizm, który doprowadził dekadę temu do eksplozji światowego kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego - innymi błędami, które niesie z sobą nowy nacjonalizm, także prowadząc z czasem do kryzysu. Dlatego ta książka jest niezbędna, niezbędne bowiem są mistrzowskie głosy rozsądku wspierające nowy pragmatyzm. Dr hab. Marta Postuła - nie tylko teoretyk specjalizująca się w problematyce finansów publicznych,dodatkowo praktyk doświadczona na kierowniczych stanowiskach w administracji gospodarczej i pracy doradczej na arenie międzynarodowej - ukazuje, jak można tworzyć sprawne instytucje i koordynować politykę w skali ponadnarodowej po to, żeby w warunkach nieodwracalnej globalizacji integracja dokonująca się w ramach Unii Europejskiej lepiej służyła zaspokajaniu potrzeb społecznych. Inspirujące do przemyśleń jest obecne na tych kartach łączenie właściwego autorce ujęcia technokratycznego z podejściem humanistycznym. Prof. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego Publikacja obejmuje nad wyraz ważne i aktualne problemy polityk ekonomicznych w ramach Unii Europejskiej. Wnioski będą miały z pewnością widoczne wykorzystanie w praktyce legislacyjnej i koordynacji zarządzania, a także kontroli poprzez krajową oraz unijną administrację publiczną. Prof. Dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski Książka jest nie tylko aktualna, ale też niebanalna zarówno z poznawczego, jak i ergonomicznego punktu widzenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 339.923(4-67)
Book
In basket
Problemy ekonomii i finansów na początku XXI wieku / pod redakcją Dagmary Hajdys. - Wydanie I. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Agent PR, 2020. - 208 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Finanse / [Uniwersytet Łódzki])
Publikacja jest efektem badań pracowników naukowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nad zjawiskami makro- i mikrogospodarczymi w ostatniej dekadzie. Procesy globalizacyjne oraz dynamiczny rozwój technologii powodują wielopłaszczyznowe zmiany w zarządzaniu finansami instytucji sektora finansowego, publicznego oraz przedsiębiorstw. W monografii podjęto próbę przedstawienia zjawisk finansowych w różnych aspektach, na które wpływ miał globalny kryzys finansowy z początku stulecia. Atutem publikacji jest jej szerokie spojrzenie na zjawiska finansowe - od zagadnień związanych z branżą Fintech, bezpieczeństwem cybernetycznym, najnowszymi narzędziami kontroli finansowej, rozwojem rynku nieruchomości po efektywność finansową spółek z sektora energetycznego. Książka adresowana jest do szerokiego grona Czytelników, m.in. studentów uczelni ekonomicznych, praktyków oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 33
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again