12 results
Book
In basket
(Dylematy Resocjalizacji)
Niniejszy zbiór opracowań wpisuje się w aktualny dyskurs na temat statusu dzieci ulicy w Polsce. Prezentowane stanowiska, zarówno teoretyków, jak i praktyków stanowią niewątpliwy wkład w poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania dzieci ulicy w różnych aspektach tego zjawiska. Pierwsza część tekstów traktuje o ulicy jako środowisku wychowawczym. W drugiej tematyczną dominantą są rozważania nad definicją zjawiska dzieci ulicy. Trzecia grupa tekstów pogłębia wiedzę o genezie i mechanizmach powstawania tej specyficznej formy wykluczenia społecznego, jakim jest zjawisko dzieci ulicy. W części czwartej autorzy opisują formy i metody pracy z dziećmi ulicy. Wreszcie część ostatnia prezentuje szersze konteksty zjawiska społecznej ekskluzji dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364.4-053.2
Book
In basket
Publikacja stanowi próbę omówienia podstawowych problemów i wyzwań cechujących współczesną edukację małego dziecka. Niniejsze „kompendium wiedzy” na temat podstaw pedagogiki wczesnoszkolnej z pewnością zainteresuje wszystkich nauczycieli początkowych klas szkoły podstawowej, pedagogów, praktyków, terapeutów, a także nauczycieli początkujących w zawodzie, studentów, którym nieobce jest kreatywne, twórcze i indywidualne podejście do edukacji dzieci w XXI wieku. Wydaje się także, że książka może stanowić interesującą pozycję bibliograficzną dla wszystkich rodziców troszczących się o wszechstronny i harmonijny rozwój swoich dzieci. Z recenzji dr hab. Urszuli Ordon, prof. AJD
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 373.3.046-021.64
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. VII
Book
In basket
Analizy wyborów na lokalnych scenach politycznych tworzą szerokie spektrum podejmowanych zagadnień: od poziomu partycypacji wyborczej, przez ponowną wybieralność urzędujących wójtów, burmistrzów i prezydentów, ograniczenie liczby ich kadencji, relacje między organami wykonawczymi i stanowiącymi jednostek samorządu, po partyjny kontra pozapartyjny charakter komitetów wyborczych. Nie inaczej jest w przypadku niniejszej publikacji. Niewątpliwym walorem prezentowanych tu artykułów jest z jednej strony podejście analityczne w skali mikro, często wręcz mające charakter case study różnych lokalnych scen politycznych. Z drugiej strony w tomie znalazły się także próby uogólnień dokonywanych na podstawie oryginalnych badań realizowanych zarówno na poziomie regionalnym, jak i w skali ogólnopolskiej. z Wprowadzenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 324:352/353
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 94(4)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 94(4)
Book
In basket
(Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka)
„Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań nad wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną. Przynosi kolejną próbę wielostronnego i wieloaspektowego opracowania różnych zagadnień związanych z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem zintegrowanym, podmiotami uczestniczącymi w życiu szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowisko lokalne), miejscem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmuje polemikę z niektórymi nurtami pedagogiki wczesnoszkolnej. Szczególnie mocno podkreśla wychowanie do wartości i kultury, zwracając uwagę na kapitalną rolę wartości w życiu człowieka, ważność postawy humanistycznej, która na tych wartościach się opiera”. Z Wprowadzenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 373.3.046-021.64
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
W tomie I publikujemy teksty dotyczące stylu i semantyki, języka religijnego oraz onomastyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 811.162.1
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
W tomie II umieściliśmy artykuły dotyczące języka poszczególnych utworów bądź autorów, zagadnień leksykologicznych i leksykograficznych oraz frazeologii. Mamy nadzieję, iż zgromadzone w tej publikacji materiały wzbogacą wiedzę o polszczyźnie czasów dawnych i wpiszą się w ogólnopolski nurt badań diachronicznych, których celowości nie ma potrzeby uzasadniać.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 811.162.1
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Tom III, obejmujący 16 artykułów, otwiera tekst opisującytradycję badań historycznojęzykowych w Katedrze JęzykaPolskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a jegozwieńczeniem jest artykuł wskazujący wartość nowej antologii tekstów z dziejów języka polskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 811.162.1
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
W tomie IV zgromadziliśmy15 artykułów, które tworzą trzy części tematyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 811.162.1
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 37.016
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again