23 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327.56/.57
Book
In basket
Pracę Demokracja późnej nowoczesności należy zaliczyć do nurtu neopozytywistycznych analiz zjawiska istotnego tak dla politologii, jak i socjologii. Ważne jest bowiem to, jak realizowane są w praktyce ideały demokracji, a także to, co o tym sądzą obywatele - uczestnicy demokratycznej gry. J. Błuszkowski i D. Mider wymieniają na wstępie książki dylematy związane z wprowadzaniem systemu demokratycznego, następnie wspominają o sześciu szeroko rozpowszechnionych twierdzeniach dotyczących demokracji, które nazywają mitami ponieważ - ich zdaniem - co prawda brzmią zachęcająco i są powszechnie kojarzone z ładem demokratycznym, ale nie zawsze są w rzeczywistości realizowane. Przeprowadzone rozważania zamykają interesującym zarysem programu badań, który dotyczy konsolidacji polskiej demokracji.(z przedmowy)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 321.7
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 321.7
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 316.346.2-055.2(438)
Book
In basket
Europejski fundusz społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej / Mirosław Grewiński. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001. - 298 s. : tabl., wykr. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 341
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327
Book
In basket
Przedmiotem publikacji są instytucje bezpieczeństwa państwa, ujmowane jako „organy i służby posiadające funkcje i uprawnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa”. Celem opracowania jest przedstawienie roli i kompetencji tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa państwa. […] Praca jest przykładem dobrego materiału dydaktycznego dla studentów, przede wszystkim na kierunku bezpieczeństwo. Obszar tematyczny, którym zajął się zespół Autorów, dotyczy problematyki mającej ścisły związek z bezpieczeństwem państwa, przede wszystkim w wymiarze wewnętrznym. Książka może służyć do nauki z różnych przedmiotów kierunkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327.56/.57
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 82(091)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 376
No cover
Book
In basket
Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w. T.1 / Ryszard Skarzyński. - Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchliora Wańkowicza w Warszawie. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 1998. - 244,[1] s. ; 20 cm.
(Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie ; 1)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 32(091)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie ; 2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 32(091)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 327.7
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342(438)
Book
In basket
Wyzwaniem o charakterze wręcz cywilizacyjnym jest dla Polski, podobnie jak dla wielu innych krajów, proces starzenia się ludności i jego konsekwencje. Autorka przedstawia w pracy dane liczbowe ukazujące w długim okresie przebieg procesów demograficznych związanych ze starzeniem się ludności oraz charakteryzuje zmiany struktury populacji ludzi starych w Polsce. Zawarte w publikacji analizy polityki społecznej wobec starzenia się ludności zostały przeprowadzone z dwóch perspektyw poznawczych: strukturalnej i cyklu życia. Autorka dokonuje oceny polskiej polityki społecznej lat 1971?2013 z punktu widzenia procesu starzenia się ludności, analizując przyczyny zaniechań i opóźnień w podejmowaniu strategicznych działań będących odpowiedzią na wyzwania wynikające z tego procesu. Odpowiada na pytania badawcze. Przedstawia także główne wątki debaty publicznej na temat starzenia się ludności i tematy z nim powiązane oraz analizuję różne typy historycznego dziedzictwa (ang. historical legacies) mającego znaczenie dla przyszłości polityki społecznej wobec starzenia się ludności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 304(438)
Book
In basket
Zagadnienia związane z dodatkowymi systemami emerytalnymi odgrywają obecnie kluczową rolę zarówno w polityce gospodarczej jak i społecznej państw. Kryzys finansowy i przemiany demograficzne w Europie stwarzają nowe wyzwania. Z tego powodu potrzebne są opracowania naukowe na temat systemów zabezpieczenia emerytalnego oraz możliwości łagodzenia wyzwań finansowych państwa przy jednoczesnym zapewnianiu godnej emerytury. Przedmiotem książki są pracownicze programy emerytalne, stanowiące segment dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, który nierozerwalnie związany jest ze stosunkiem pracy. Najczęściej organizowane są one bowiem przez pracodawcę lub grupy pracodawców, którzy ustanawiają takie programy na drodze dialogu społecznego na poziomie zakładowym lub branżowym ze związkami zawodowymi lub inną formą reprezentacji pracowników. Badania zawarte w pracy nie ograniczają się zatem do obecnej konstrukcji systemów, ale uwzględniają także kontekst historyczny i instytucjonalny kształtowania się pracowniczych programów emerytalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364.3
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 050+070
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 338.788
Book
In basket
Książka w wartościowy sposób wpisuje się w dyskusję na temat stanu i dalszego rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce w 25 lat po odrodzeniu tej instytucji i w kilkanaście lat po ukształtowaniu obecnego modelu władz lokalnych i regionalnych. Treści dotyczące koncepcji ustrojowej i praktyki polskiego samorządu terytorialnego zestawione zostały w tej publikacji z doświadczeniami w reformowaniu samorządu w innych państwach. Ukazano pojawiające się współcześnie nowe wyzwania dla samorządu terytorialnego. Ważny element pracy stanowi analiza wyborów samorządowych w 2014 r. Decentralizacja została przedstawiona jako wartość i zadanie. Książkę można polecić wszystkim, którzy interesują się dokonaniami polskiego samorządu terytorialnego i zastanawiają się równocześnie czy dające o sobie znać w tym obszarze napięcia i dysfunkcje powinny stanowić punkt wyjścia do korekt rozwiązań czy też do radykalnych zmian systemowych. Samorząd terytorialny w Polsce reforma czy kontynuacja?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again