12 results
Book
In basket
Stan prawny na 2019 r. ustalony na podstawie treści książki. Na okładce: książka z suplementem elektronicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.191.12(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 349.23/.24
Book
In basket
W poradniku omówiono m.in.: - zakres spraw, które mogą być uregulowane aktem prawa miejscowego, - rodzaje aktów prawa miejscowego, - zasady redagowania uchwał i zarządzeń, - strukturę aktów prawnych, w tym również podział aktu prawnego na jednostki redakcyjne, - zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego, ich zmiany oraz uchylania, - procedurę kontroli legalności prawa miejscowego (w tym nadzór oraz kontrola sądowa). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówki, a także wzory przykładowych uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST (z podziałem na gminę, powiat oraz województwo).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342.25(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.736/.739(438)
Book
In basket
Na okładce: 8 tax.
W książce m.in.: charakterystyka pełnomocnictwa: ogólnego, szczególnego, do doręczeń do podpisywania deklaracji (w wersji papierowej oraz elektronicznej); forma udzielania pełnomocnictwa; substytucja pełnomocnictwa; odpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatkowe mocodawcy; kary porządkowe dla pełnomocników; szczególne przypadki pełnomocnictwa – podpisywanie deklaracji JPK, ustanowienie więcej niż jednego pełnomocnika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.2
Book
In basket
Pomoc społeczna w praktyce : wzory decyzji i pism z komentarzem : (z suplementem elektronicznym) / Grzegorz Rajski. - Stan prawny kwiecień 2017 r., w suplemencie elektronicznym uwzględniono również zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r. - Gdańsk : ODDK, 2017. - 778, [1] strona ; 24 cm.
W publikacji wzory decyzji przyznających, odmawiających, zmieniających i uchylających uprawnienia do m.in.: - zasiłku stałego, - zasiłku okresowego, - zasiłku celowego „zwykłego”, „kontraktowego”, „specjalnego”, w związku z klęską żywiołową oraz w związku ze zdarzeniem losowym, - usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, usług świadczonych w ośrodku wsparcia/ środowiskowym domu samopomocy / domu pomocy społecznej, - niezbędnego schronienia/ ubrania / gorącego posiłku w wersjach dla osób samotnie gospodarujących, osób gospodarujących w rodzinie oraz rodzin. Książka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2174) – przyznawanie zasiłku stałego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności już od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej oraz możliwość przyznania zasiłku okresowego za czas oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 349.3:364(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 346.52
Book
In basket
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń : (z suplementem elektronicznym) / Rafał Nawrocki. - Stan prawny: kwiecień 2018 r. - Gdańsk : ODDK, 2018. - 415 stron ; 24 cm.
Jak prawidłowo prowadzić rachunkowość fundacji i stowarzyszenia – rzetelna wiedza podana w sposób jasny i czytelny dla każdego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 346.52(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 346.52
Book
In basket
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny dostępny online po podaniu kodu publikacji z książki.
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 339.7(4-67)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.14:352(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.14:352(438)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again