95 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 37.015.3
Book
In basket
(Biblioteka Azji i Pacyfiku)
Azja to ogromny kontynent, który zamieszkuje ponad połowa ludności świata. W ostatnich latach przemiany tam zachodzące wzbudzają ogromne zainteresowanie polityków oraz uczonych reprezentujących różne dziedziny nauki od kultury po finanse. Ożywione kontakty rozwijane na wielu polach skutkują nowymi, zajmującymi studiami prezentującymi zarówno długą historię, jak i współczesne oblicza Azji. Coraz częściej prowadzone są także badania „ tak w aspekcie globalnym, jak i regionalnym” nad problemem bezpieczeństwa na świecie, w szczególności w kontekście wydarzeń na kontynencie azjatyckim. Opracowanie, które oddajemy do państwa rąk, jest poświęcone właśnie temu ważnemu zagadnieniu. Ukazuje się ono w renomowanej, liczącej już kilkadziesiąt tomów serii „Biblioteka Azji i Pacyfiku”, ukazującej się od dziesięciu lat nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek. Joanna Marszałek-Kawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 327.5
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 791.22
Book
In basket
Problematyka powstania, rozwoju i konsolidacji nowych państw na Bałkanach, po burzliwym i dramatycznym rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii w latach 90. XX wieku, jest nadal aktualna, ważna i istotna. Jest tak, ponieważ proces stabilizowania sytuacji w poszczególnych z tych państw, i w całym regionie, ciągle tra i nie ma w tej chwili jasnych oraz pewnych przesłanek pomyślnego, trwałego zamknięcia tego rozdziału najnowszej historii tej części kontynentu europejskiego. Sytuacja w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie, a także wokół nich, stanowi najdobitniejszą egzemplifikację poziomu napięć i atmosfery na Bałkanach. Również sytuacja w Macedonii, Serbii i Czarnogórze nie daje ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy mamy tam do czynienia z ugruntowanymi, stabilnymi i demokratycznymi systemami politycznymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 324
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna.)
W książce podjęte zostały natomiast różne wątki ukazujące możliwości i ograniczenia cyberprzestrzeni. We wstępnym tekście uporządkowano pojęcia "wirtualna rzeczywistość" i "cyberprzestrzeń", a także naszkicowano koncepcje, poglądy i stanowiska z nimi związane. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano różne obszary tematyczne ukazujące złożoność zjawisk i procesów występujących w przeplatającej się wzajemnie przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 37.016
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 32
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Materiały z 59. Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, 12-14 czerwca 2017 r., Kielce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342.4(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 37.091.3
Book
In basket
(Komunikacja w Samorządzie)
Praca jest poświęcona wybranym aspektom funkcjonowania samorządów terytorialnych. Podejmuje istotne wątki związane między innymi z wykorzystaniem środków europejskich, inwestycjami lokalnymi (np. w zakresie polityki transportowej i polityki ochrony środowiska), zarządzaniem na szczeblu lokalnym, działaniami promocyjnymi i wizerunkowymi, czy wreszcie wybranymi aspektami rywalizacji w lokalnych systemach politycznych. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny, zostały przedstawione z perspektywy nauk ekonomicznych, politycznych i prawnych. [...] Publikacja charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym i przemyślaną strukturą. Dr hab. Robert Alberski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342.25
Book
In basket
Tom Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność przynosi rozważania dotyczące różnych aspektów aksjologii europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Przedstawione też zostały najnowsze tendencje w sferze działalności systemów ochrony praw człowieka, tworzonych przez: Radę Europy, Unię Europejską oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Na tym tle została ukazana specyfika polskiego systemu ochrony praw człowieka, nawiązująca do najnowszych wyzwań, m.in. normatywnych ograniczeń prawa do prywatności; dopuszczalności ustanowienia ograniczeń własności prywatnej; ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stanowiącymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; dostępności orzeczeń sądowych w kontekście prawa do sądu; reagowania policji w związku z blokowaniem dróg; nieefektywnej kontroli sądowej decyzji ZUS; prawa do eksploracji. prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, redaktor naukowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 342.7(4-67)
Book
In basket
(Samorząd Terytorialny w XXI Wieku)
Na okł. odmienny tyt. serii: Samorząd Terytorialny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 352/353
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 821.162.1-1
Filia nr 1
No availability information: sygn. 82-1
Book
In basket
Praca stanowi kompleksowe i rzetelne studium stanu zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy w regionach Polski przy wykorzystaniu najważniejszych metod analiz statystyczno-ekonometrycznych stosowanych głównie przez ekspertów Banku Światowego i Komisji Europejskiej, jak również metody czołowych statystyków, którzy stworzyli miary koncentracji przestrzennej oraz modele panelowe z dekompozycją wyrazu wolnego oraz dekompozycją składnika losowego dla budowy, estymacji i interpretacji wyników, oraz metody Hellwiga i statystyki Morana dla dokonania charakterystyki zjawiska autokorelacji przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 332.1(438)
Book
In basket
Historia integracji europejskiej / Kazimierz Łastawski. - Wyd. 2. popr. i rozsz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - 370 s. ; 23 cm.
oprawiona i uzupełniona Historia integracji europejskiej w usystematyzowany sposób ujmuje procesy jednoczenia Europy od najdawniejszych idei do XXI wieku. Autor wyróżnia cztery zasadnicze etapy procesu integracyjnego: 1. okres idei i początkowych działań integracyjnych; 2. etap zacieśniania i rozszerzania integracji (wszerzö i w głąbö); 3. etap powstania i kierunki działalności Unii Europejskiej; 4. etap rozszerzenia integracji na państwa Europy Środkowej i Wschodniej.Pracę wzbogacają tabele, kronika działań integracyjnych, wykazy struktur i osób funkcyjnych oraz podstawowa literatura przedmiotu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 33 (1 egz.)
Book
In basket
(Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego Świata)
[...] Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie Czytelnikowi całej palety przejawów wykorzystywania informacji na potrzeby realizacji zakładanych działań jednostki lub zbiorowości ze wskazaniem jej odcieni - kontekstów (nierzadko nacechowanych politycznie. [...] Poniższe opracowanie stanowi solidne źródło wiedzy z zakresu szeroko pojętej informacji oraz wskazanych kontekstów społeczno - kulturowych. Dla niejednego badacza może stać się impulsem do wielu dyskusji oraz przyczynkiem do po pogłębionej eksploracji z zakresu zaprezentowanych tematów. Dominika Narożna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 316.77
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 338
Book
In basket
Publikacja zawiera opracowania na temat izolacji penitencjarnej w perspektywie pejoratywnej oraz melioratywnej. Różnorodna tematyka, jakiej podjęli się autorzy, jest opisem i analizą różnych form aktywności więźniów. Zamysłem było ukazanie negatywnych aspektów uwięzienia oraz pozytywnych wymiarów (efektów) resocjalizacji. W pracy znajdziemy głos teoretyków, praktyków oraz studentów pedagogiki resocjalizacyjnej, co umożliwia wszechstronne podejście do zjawiska kary pozbawienia wolności oraz skazanego na nią człowieka.[Mariusz Snopek]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 343.26
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 272-75
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 005
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again