71 results
No cover
Book
In basket
(Edycja Sądowa)
Na okł. podtyt.: zbiór aktów prawnych. Nazwa aut. wprow. na okł.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady Specjalizacyjne)
Administracja publiczna wobec procesu globalizacji stanowi zbiór merytorycznych opracowań wskazujących na najistotniejsze zagadnienia związane z procesem globalizacji, który wpływa na funkcjonowanie oraz zakres zadań administracji publicznej. Autorzy, po dokonaniu dogłębnej analizy problemu, zwracają uwagę na zmiany formalno-prawne oraz faktyczne, które są skorelowane z rozwojem cywilizacyjnym, a tym samym odnoszą się do obywateli Unii Europejskiej oraz administracji publicznej, która ma zapewnić sprawne funkcjonowanie regionów, krajów wspólnotowych oraz samej Unii Europejskiej. postępującymi procesami globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 351/354
Book
In basket
(Zarządzanie - Wydawnictwo C. H. Beck. Turystyka, Rekreacja, Sport)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 338.48-53
Book
In basket
Agroturystyka w agrobiznesie / Damian Knecht. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 184 s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie - Wydawnictwo C. H. Beck. Turystyka, Rekreacja, Sport)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 338.48
Book
In basket
(Finanse)
Na okł.: Podręcznik rekomendowany przez Komitet Nauk o Finansach PAN.
Podręcznik zawiera elementarną terminologię tego przedmiotu, przekazuje informacje o strukturach i instytucjach tworzących system bankowy, opisuje podstawowe normy i regulacje prawne stanowiące podstawę działalności banków, wskazuje na relacje zachodzące między bankami a ich klientami, przybliża metody oceny efektywności funkcjonowania banków. Można zakładać, że student, posługując się tym podręcznikiem, potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce z udziałem banków i dokonywać ich oceny. Tym samym podręcznik dobrze wpisuje się we wdrażane aktualnie zasady kształcenia oparte na Krajowych Ramach Klasyfikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.71
Book
In basket
(Finanse)
W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tzw. bankowość mobilna. Autorzy publikacji szczególną uwagę zwracają na najnowsze tendencje, tj. na Bank Web 2.0 oraz Bank Web 3.0. Liczba użytkowników tych nowych systemów ciągle rośnie, ułatwiają bowiem znacząco korzystanie z usług bankowych. Podręcznik jest adresowany do studentów kierunków ekonomicznych. Rozważania w nim prowadzone mogą również zainteresować klientów banków korzystających z bankowości elektronicznej. Recenzowana praca ma niezaprzeczalny walor aktualności i przyczynia się do poszerzenia wiedzy na temat najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w ważnym segmencie rynku finansowego. Ograniczenie zakresu rozważań do kilku wybranych zagadnień jest założeniem zasadnym, gdyż obecny stan rozwoju bankowości elektronicznej utrudnia przedstawienie wszystkich jej aspektów w ramach jednej pracy. Czytelną i zasadną intencją autorów było skoncentrowanie się na w miarę dogłębnym przedstawieniu kilku najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w ramach bankowości elektronicznej, rzadko dotychczas prezentowanych w polskiej literaturze fachowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.71:004.738.5
Book
CD
In basket
Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego / pod redakcją Wojciecha Lachiewicza i Arkadiusza Talika. - 2. wydanie, stan prawny czerwiec 2017. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. - XLII, 827 stron ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa)
(Sektor Publiczny w Praktyce)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336.14:352(438)
Book
In basket
(Unia Europejska)
Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania na lata 2014?2020, w tym m.in. podejścia zintegrowanego oraz terytorialnego, inteligentnej specjalizacji, unijnych i krajowych dokumentów programowych związanych z tym okresem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 332.14
Book
In basket
Europejskie prawo pracy / [red. Aneta Flisek]. - Stan prawny: maj 2015 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - IX, [1], 250 s. ; 17 cm.
(Twoje Prawo)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 349
Book
In basket
The Family and guardianship code = Kodeks rodzinny i opiekuńczy / tłumaczenie Nicholas Faulkner. - Wydanie 2., stan prawny 10 czerwca 2018 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - V, [1], 121 stron ; 21 cm.
Na stronie tytułowej: Bilingual edition = tekst dwujęzyczny, na okładce: Bilingual edition = wydanie dwujęzyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.61/.64(438)
Book
In basket
Filozofia i teoria prawa / Jerzy Oniszczuk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. - XVII, [1], 1100 s. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 340
Book
In basket
(Finanse)
Celem, jaki postawili sobie autorzy tego podręcznika, jest przedstawienie wiedzy z zakresu podstaw finansów publicznych, a w tym teorii finansów publicznych, obowiązującego systemu kształtowania dochodów i wydatków publicznych, zadań realizowanych przez sektor finansów publicznych na tle wyzwań decyzyjnych oraz nowych instytucji i rozwiązań związanych z wykonywaniem zadań publicznych. Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których - poza zagadnieniami czysto teoretycznymi - prezentowane są rozwiązania dotyczące obecnie obowiązującego w Polsce systemu finansów publicznych. Każdy rozdział zawiera zestaw pytań i studia przypadków, mające ułatwić utrwalenie wiedzy i pozwalające lepiej poznać mechanizmy działania i specyfikę sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 336
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347.73:336.1(438)
Book
In basket
Finansowanie działalności kulturalnej / Robert Barański. - 2. wyd., stan prawny na styczeń 2016 r. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - XIV, 297 s. ; 24 cm.
(Beck Info Biznes)
(Sektor Publiczny w Praktyce)
Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów wykorzystania dostępnych źródeł finansowania przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) działające w obszarze kultury. Publikacja ma również za zadanie przedstawić w formie informacyjno-poradnikowej szczegółowe zasady pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego w formie dotacji, grantów oraz innych form pomocy (rzeczowej, usługowej) niezbędnej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności programowej i administracyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 351.85
Book
In basket
(Zarządzanie - Wydawnictwo C. H. Beck. Turystyka, Rekreacja, Sport)
Pierwsza polska publikacja zawierająca syntetyczny opis foresightu w sektorze usług turystycznych- począwszy od definicji i istoty, poprzez stosowane metody i uwarunkowania, aż do organizacji, realizacji i ewaluacji projektów. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzający w problematykę foresightu oraz możliwości wykorzystania go w turystyce. Rozdział trzeci koncentruje się na problematyce współpracy sieciowej między podmiotami rynku turystycznego, zaś czwarty na kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa turystycznego oraz tworzeniu kultury myślenia o przyszłości, warunkującej realizację foresightu. Rozdział piąty dotyczy planowania strategicznego i roli interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstw turystycznych. Dwa ostatnie rozdziały mają charakter empiryczny i zostały poświęcone badaniu małopolskich firm turystycznych - zakresu, form i intensywności ich współpracy sieciowej oraz gotowości do udziału w projekcie foresightu turystycznego w regionie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 338.486
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
Zakres przedmiotowy podręcznika obejmuje standardy instytucji zarządu państwem oraz omówienie doktryn, które doprowadziły najpierw do ich zaistnienia, a następnie do praktycznej realizacji. W związku z tym omówione w nim zostały zagadnienia dotyczące m.in.: administracji wczesnonowozytnej (monarchia absolutna) i jej podstaw ideologicznych; administracji późnonowożytnej wraz ze szczegóóowym omówieniem XIX-wiecznej myśli administracyjnej; administracji współczesnej (od 1918 r.) i aktualnych w tym okresie poglądów najważniejszych obecnie administratywistów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 342
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 34
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364-6
Book
In basket
(Beck Info Biznes)
Zawiera także teksty aktów prawnych.
Książka adresowana jest do instytucji kultury, takich jak: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury czy galerie sztuki. Tak szeroki katalog form organizacyjnych działalności kulturalnej przekłada się na wielość problemów związanych z zatrudnianiem pracowników tych instytucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 349.2
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 347
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again