17 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 811.111
Book
In basket
(Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 1895-376X ; nr 52)
Autorzy kolejnych rozdziałów monografii rzucają nowe światło na tytułowe, wydawałoby się, już wielokrotnie opracowane tematy i na pierwszy rzut oka ostatecznie rozwiązane problemy aksjologiczne, poznawcze czy tożsamościowe. Począwszy od nowego odczytania starożytnych wzorców heroizmu i przykładów ich historiograficznych, mitycznych, literackich i artystycznych reprezentacji, przez przewijające się przez wieki kontynuacje i przekształcenia po ukazanie postmodernistycznych zabiegów demitologizacyjnych i degradacyjnych, na kartach opracowania przewijają się postaci – historyczne i fikcyjne, opowieści o czynach odważnych czy nawet straceńczych, takich, które na trwałe zapisały się w zbiorowej wyobraźni i takich, o których zapomniano, choć niegdyś tę wyobraźnię fascynowały.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 94(4)
Book
In basket
(Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 123.)
(Kolekcja Teatralna.)
Książka stanowi z jednej strony próbę pogłębionej lektury dramaturgii ostatnich dwudziestu lat. Z drugiej zaś wyrasta z fascynacji i zachwytu nad najnowszymi badaniami z kręgu kultury miasta. Autorka wręcz redefiniuje dramat jako rodzaj literacki przez miasto. Zostało ono potraktowane jak tekst, temat i struktura: Miasto-bohater, Ja-Miasto prowadzi swoją narrację, pokazuje własną tożsamość, odkrywa osobistą historię. Zbudowaną z "podsłuchanych" narracji cząstkowych, rozproszonych podmiotowości i rozbitej na puzzle opowieści, z degradowanego dramaturgicznego dialogu, postaci i fabuły. Omawiane narracje miasta stają się udramatyzowanym zapisem jego teorii, adaptowaną na scenę publicystyką, wykładem socjologicznym, medioznawczą refleksją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 821.162.1(091)
Book
In basket
Książka opisuje dwustuletnie dzieje literatury austriackiej, od powstania Cesarstwa Austriackiego na początku XIX wieku po czasy najnowsze. Punktem wyjścia powstałej syntezy jest spojrzenie z zewnątrz i umieszczenie rozwoju literatury austriackiej w środkowoeuropejskim układzie kulturowym, częściowo przeciwstawionym kontekstowi niemieckiemu. Efektem tego zabiegu jest stosowana w Austrii odmienna periodyzacja prądów i tendencji literackich. W opisie literatury XIX-wiecznej szczególną uwagę autor poświęcił epocebiedermeieru, austriackiej komedii ludowej, analizie narracji galicyjskich i uwypukleniu modernizmu wiedeńskiego. W wieku XX przedmiotem zainteresowania jest m.in. rozwój powieści nowoczesnej, rola teatru, charakterystyka literatury emigracyjnej. Najbardziej reprezentatywne postacie poszczególnych epok - Grillparzer, Nestroy, Ebner-Eschenbach, Schnitzler, Rilke, Kafka, Roth, Musil, Broch, Doderer, Canetti, Celan, Bachmann, Bernhard, Jelinek, Handke - zostały omówione szerzej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 821.112.2(436)(091)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 556
Book
In basket
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 174.)
Publikacja przedstawia sposób oddziaływania ideologii neoliberalnej, a zwłaszcza jej koncepcji obywatela, na proces przeformułowywania podstaw programowych przedmiotu wiedza o społeczeństwie (w Polsce) i civics (w Kanadzie) oraz konstruowanie treści podręczników służących do nauczania edukacji obywatelskiej w publicznych szkołach średnich na terenie Polski i Kanady (Ontario). Celem pracy było zbadanie, na ile dominujący obecnie w świecie dyskurs neoliberalny, inspirowany i podsycany działalnością organizacji międzynarodowych, a rozpowszechniany poprzez procesy globalizacyjne, jest obecny w sektorze edukacji obywatelskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 373.5
Book
In basket
(Biblioteka "Przestrzeni Teorii")
J. Hillis Miller jest jednym z najłatwiej rozpoznawalnych krytyków amerykańskich, współtwórcą tzw. „szkoły z Yale”, autorem ponad 20 książek. „O literaturze” to pierwsza w całości przełożona na język polski pozycja tego autora. Wydana po raz pierwszy w 2002 roku, może być traktowana jako summa jego doświadczeń i przemyśleń lekturowych adresowanych jednocześnie do szerszej publiczności. Miller w postaci sześciu przystępnych rozdziałów odpowiada na fundamentalne pytania, m.in.: o to czym jest literatura, po co i jak ją czytać. Dla studentów filologii, kulturoznawstwa i wszystkich osób zainteresowanych literaturą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 82(091)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 796
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
There are copies available to loan: sygn. 811.162.1'373.7 (1 egz.)
Book
In basket
Słownik zawiera 6.175 haseł. Ważną część stanowi Zarys gramatyki polskiej - podstawowe informacje na temat fonetyki i wymowy polskiej, fleksji imiennej (deklinacji rzeczowników, przymiotników, liczebników i zaimków) i czasownikowej, podstaw słowotwórstwa i składni. Słownik jest ściśle skorelowany z uczeniem się i nauczaniem języka polskiego jako obcego na poziomach B1 i B2 i umożliwia opanowanie wszystkich tych wymagań leksykalnych, które przewidziane są w standardach wymagań egzaminacyjnych ALTE. Może on służyć także w polskich szkołach, w których naucza się polszczyzny jako języka ojczystego, zwłaszcza na początkowych etapach nauczania (w szkole podstawowej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 811.162.1'374
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 37.014
Book
In basket
Znacząca pozycja w polskim piśmiennictwie psychologicznym i psychiatrycznym. Przedstawia charakterystykę podstawowych typów zaburzeń osobowości w aspekcie ich genezy (w tym najnowsze dane na temat etiologii owych zaburzeń), patomechanizmu ich powstawania, obrazu klinicznego, sposobu manifestowania się i dynamiki. Przedstawia też współcześnie obowiązujące kryteria diagnostyczne zaburzeń osobowości. Może być pomocna w opracowywaniu programów profilaktycznych zabezpieczających zdrowie psychiczne i prawidłowy rozwój osobowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 616.89
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364-785/-787(438)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 364-785/-787(438)
Book
In basket
(Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8179 ; nr 173)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 821.162.1(091)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 37.01
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 37.01
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again