27 results
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 5)
Tyt. równol. : Public libraries automation : some practical aspects : proceedings of the 2nd. National Conference, November 26-28, 1993 Białystok.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 021
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 01-027.21
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 1)
Tyt. równol. : Library and information in the system education.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
No cover
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 40)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 29)
Tytuł równoległy: Librarianship. Spis treści także ang., niem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; 23)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 025
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 22)
Tytuł równoległy : The reading habits and the libraries in the rural regions - present situation and trends : proceedings of the National Conference of the Polish Librarians Association, Poznań 3rd-5th November 1996 : III Forum SBP '96. - Nazwy aut. na. s. 259-260.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 028
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 32)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
Idee i rzeczywistość : biblotekarstwo pragmatyczne / Jacek Wojciechowski. - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. - 153, [2] s. : 20 cm ; 20 cm.
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 54)
Tyt. równol.: Ideas and the reality : a pragmatic librarianship.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 176)
Artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 028
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich = Contributions and Materials / Polish Librarians Association ; 37)
Tyt. równol.: Library automation: how to do it? : guidebook.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 004
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 196)
Publikacja składa się z dwóch części: pierwszej – teoretycznej, wprowadzającej w problematykę starości na tle przemian społeczno-kulturowych oraz drugiej – opartej na badaniach empirycznych, dotyczącej zachowań lekturowych ludzi starszych. Część pierwszą rozpoczyna wprowadzenie w problematykę trzeciego wieku opisujące psychospołeczne determinanty starości, konsekwencje starzenia się społeczeństw oraz teorie dotyczące sposobów starzenia się i stylów życia w tym okresie. Część druga oparta jest na badaniach empirycznych przeprowadzonych przez autorkę wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich lekturowe przeżycia, emocje i refleksje tworzą jedyną w swoim rodzaju panoramę czytelniczych doświadczeń, której część, czy choćby okruch, autorka – oprócz naukowego opisu – starała się w ten sposób zatrzymać w kadrze upływającego czasu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 028
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 160)
Książka składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających części: pierwszej, zatytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - poświęconej wspieraniu czytelnictwa najmłodszych. Artykuły w niej zamieszczone zostały napisane przez polskich i tureckich przedstawicieli świata nauki, z których dwoje realizuje swoje pasje w praktyce, pracując w różnych placówkach kultury i nauki czerpiąc inspirację z pracy do działalności naukowej. Ze względu na poruszony w książce aspekt teoretyczny i praktyczny publikacja jest adresowana do badaczy kultury poświęcających uwagę czytelnictwu najmłodszego pokolenia, ale również do: bibliotekarzy, nauczycieli, socjologów, psychologów, pedagogów, literaturoznawców, rodziców, studentów kierunków humanistycznych oraz tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i literatury dziecięcej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 028.5
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 4)
Tyt. równol. : Marketing in the library.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 103)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Oddawana do rąk Czytelników publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy charakter usług i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych typów. Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku pokazały, że rola bibliotek w procesie społecznego komunikowania się nieustannie ewoluuje. Wielość funkcji tych instytucji począwszy od informacyjnej, edukacyjnej, przez rozrywkową i estetyczną, a skończywszy na integracyjnej i substytutywnej prowokuje do nadążania za zmianami w potrzebach czytelników i przekształcania oferty w bardziej adekwatną i aktualną. Z książnicy, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, biblioteka, w szczególności publiczna i powoli także akademicka, przekształcają się w ośrodki kultury, które dbają o budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Oczekiwania społeczeństwa i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodowały pojawianie się nowych form usług jak na przykład rent a librarian czy dostosowanie tradycyjnych form korzystania z katalogów do wersji mobilnej. Te i wiele innych aspektów funkcjonowania współczesnych bibliotek w Polsce, jak i zagranicą, będą wybrzmiewały w polecanej Państwu publikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2018. - 206, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 97)
Biblioteka to dzisiaj instytucja wielowymiarowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i pielęgnuje zbiory w ich tradycyjnym wymiarze, z drugiej zaś – nadążając za wieloaspektowymi przeobrażeniami społeczeństwa, stara się oferować zupełnie nowe formy usług. Niniejsza publikacja stanowi kontynuację dyskusji toczącej się w mediach oraz fachowych publikacjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Autorzy tekstów – praktycy oraz przedstawiciele środowisk naukowych – podejmują tematy związane z zagadnieniami multimediów, multikulturowości, marketingu i wieloaspektowej edukacji. Pierwiastkiem wspólnym tych rozważań jest wielowymiarowość usług bibliotecznych i samej biblioteki, jako instytucji, która integruje różne grupy czytelników (w tym mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe, światopoglądowe itp.), oferując im nowe narzędzia pracy, nauki i rozrywki. W książce pojawiają się takie zagadnienia jak: blended learning i e-learning jako metody edukacji czytelnika, standardy opisu i dystrybucji obiektów cyfrowych, tworzenie i zarządzanie multimediami, multimedia w pracy z użytkownikami niepełnosprawnymi, oferta bibliotek dla mniejszości narodowych, czytelnik jako prosument, rola personelu bibliotecznego w rozwoju biblioteki, w tym jego dobór, kształcenie, rozwijanie pasji i talentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)
Publ. przygot. na potrzeby kursu "Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych" na podst. ref. z konferencji zorg. 26 - 28 maja 2003 r. w Warszawie.
Tekst część. ang. Spis treści także ang.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 002.2
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 0
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 028
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 02(438)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again