61 results
Book
In basket
(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 28)
Jeśli prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole, nie jesteś maniakiem komputerowym, nie tęsknisz za dodatkową pracą związaną z opornym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, w przypadku awarii nie masz ochoty na rozwiązywanie zagadek to praktyczne rady Autora zawarte w Antyporadniku są dla Ciebie. Przeczytaj dokładnie, pomyśl i zastosuj je w swojej pracy zawodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 200)
Powszechny dostęp do szerokopasmowej transmisji danych za pomocą urządzeń mobilnych to współcześnie jeden z najważniejszych impulsów przeobrażeń kulturowych, społecznych i gospodarczych. Aplikacje mobilne odgrywają coraz większą rolę w życiu codziennym. Książka autorstwa Grzegorza Gmiterka kierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką funkcjonowania systemów informacyjnych i wykorzystania w ich ramach urządzeń oraz aplikacji mobilnych. Jej potencjonalnymi odbiorcami powinni być bibliolodzy i pracownicy bibliotek zainteresowani wykorzystaniem urządzeń i aplikacji mobilnych w ramach realizacji usług informacyjno-bibliotecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 001.102
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 93)
W publikacji, podzielonej na trzy części, omówione zostały podstawowe aspekty prawne, dotyczące działalności bibliotek. W części pierwszej autor skoncentrował się na przedstawieniu systemowego zróżnicowania bibliotek oraz ich organizacji, także w aspekcie pracowniczym i finansowym. Część druga poświęcona została zagadnieniom prawnym, związanym ze zbiorami bibliotek oraz ich obowiązkami w zakresie ochrony i udostępniania danych. W trzeciej części zestawiono różne konteksty aktywności bibliotek, biorąc pod uwagę w szczególności ich zadania i zakresy działalności, informatyzację bibliotek, ich opodatkowanie oraz zawierane przez biblioteki umowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 021.89
Book
In basket
(Literatura dla Dzieci i Młodzieży : studia / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich = Studies in Children's and Young Adult Literature / The Polish Librarians Association ; 2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 82(091)-3
Book
In basket
(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 33)
Żyjemy w czasach dużego przyspieszenia, kiedy przeobrażeniom ulega nie tylko technika, ale również życie społeczne i rodzina. Dzisiaj dziecko, podobnie jak dorosły, musi dopasować się do szybko zmieniających się wymogów dnia codziennego, musi wypracować skuteczne sposoby radzenia sobie. Jednym ze sposobów pomocy dzieciom jest odkrywanie roli literatury, a szczególnie baśni i bajek, które dają wsparcie, kompensują niezaspokojone potrzeby, przedstawiają inne wzory myślenia i działania, a tym samym budują zasoby osobiste, stymulują rozwój. Umożliwiają poznanie i rozumienie cudzych, a potem własnych motywów działania. Uwrażliwiają na piękno i dobro. Baśń i bajka są zgodne ze sposobem rozumienia świata, który preferują dzieci. Nie są czymś sztucznym, wymyślonym na potrzeby terapii czy profilaktyki, ale czymś, co naturalnie związane jest z rozwojem dziecka, jego poszukiwaniem swego miejsca wśród innych ludzi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 615.851:028
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 145)
Tyt. równol.: Bibliography : standards and resources.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 01-027.21
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 185)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 027.625
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
In basket
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 99)
Materiały z konferencji, Łódź, 2017.
Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza oraz najbardziej funkcjonalnych rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych na przykładzie najnowocześniejszych bibliotek w wymiarze światowym z jednej strony stanowi szczegółowe podsumowanie dotychczasowego dorobku w zakresie podjętej tak obszernej, wieloaspektowej tematyki, z drugiej strony autorzy podają mnóstwo różnych, nowych ustaleń i dalszych postulatów badawczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 02
Book
CD
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 135)
Monografia pod redakcją Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej sprawnie prowadzi czytelnika przez meandry terminologiczne oraz zagadnienia prawne i organizacyjne istotne z punktu widzenia tworzenia i wykorzystywania bibliotek cyfrowych. Odbiorcy ciekawi konkretnych przykładów z satysfakcją odkryją czwartą cześć publikacji w całości poświęconą studiom przypadków: od najstarszej polskiej biblioteki cyfrowej, przez biblioteki regionalne, po Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową jako przykład biblioteki instytucjonalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 025-021.131
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 027.5
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 153)
W tekście mowa o problemach: oferty bibliotecznej i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań czytelników; zakresu i organizacji usług bibliotecznych z uwzględnieniem warunków ich realizacji według rodzaju bibliotek, które je świadczą (biblioteki akademickie, publiczne); tworzenia sieci bibliotecznej i rozwijania międzybibliotecznej współpracy na różnych płaszczyznach; udostępniania i odbioru piśmiennictwa oraz materiałów digitalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 021
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 316.325
Book
In basket
(Propozycje i Materiały - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 90)
Temat: Czytelnictwo
Książka, którą Państwu polecamy poświęcona jest współczesnym problemom czytelnictwa. Autorzy tekstów ? pracownicy naukowi, bibliotekarze i biblioterapeuci ? omawiają zagadnienia dotyczące psychologicznych, edukacyjnych i technicznych aspektów czytelnictwa. Czytelnictwo jest przez nich ujmowane jako proces komunikacji międzyludzkiej, niezależnie od wybranego nośnika treści i rodzaju transmisji danych, ale również jako forma uczestnictwa kulturowego, sposób czerpania wiedzy, źródło inspiracji i narzędzie budowania wspólnoty intelektualnej. Lektura może również służyć kształtowaniu wartości, postaw etycznych oraz wzbogacaniu sfery emocjonalnej. Wszystkie te walory kultury piśmienniczej zostały zestawione z niepokojącymi danymi wskazującymi na stopniowy zanik nawyków czytelniczych w społeczeństwie. Rodzi się zatem pytanie czy jest to proces nieodwracalny, czy też możliwy jest, dzięki odpowiednio dobranym instrumentom promocji, powrót do kultury czytelniczej. Odpowiedź znajdziecie Państwo w tej książce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 028
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 117)
Tyt. równol.: The history of books in Poland 1944-1989 : selected sources.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. Czyt. 002.2
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 025.3-027.44
Wypożyczalnia dla Dorosłych
No availability information: sygn. 025.3
Filia nr 1
No availability information: sygn. 025.3
Book
In basket
(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 31)
W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilkanaście nowych tytułów. Rosnąca popularność, wydawanie coraz większej liczby gier oraz coraz częstsze pojawianie się tematu planszówek w przestrzeni publicznej sprawiają, że gry planszowe zaczęły również znajdywać swoje miejsce w ofercie bibliotek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 794
Book
In basket
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 147)
„(…) Czytelnik znajdzie na kartach tej książki artykuły, które odwołują się do rozmaicie interpretowanego przekazu powieści Rowling, ich związków z różnymi gałęziami kultury oraz łączącego się z Harrym Potterem fenomenu społecznego właśnie z perspektywy całości serii. Podjęte w tych szkicach rozważania obejmują swoim zasięgiem szerokie spektrum tematów i perspektyw badawczych”. Weronika Kostecka, Maciej Skowera
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 821.111(091) A/Z
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again